Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Körforgásos Gazdaság

Bevezetés a körforgásos gazdaságba

A körforgásos modell a szervezeti működésben

Kinek ajánljuk?

A képzés célja a vállalati, intézményi döntéshozók számára a körforgásos gazdasági modellhez kapcsolódó tudás megalapozása. A kurzus komplex módon foglalja össze a napjainkban formálódó témakör legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit.

A XXI. századi technológiai megoldások és az elméleti tudás összeadása a fenntarthatóság szerteágazó gondolatkörének gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjainak együttes érvényesítését teszi lehetővé a piaci szereplők számára. Ehhez a feladathoz biztosít áttekinthető és jól értelmezhető keretrendszert a körforgásos gazdasági modell.

Terjedelem, óraszám:

3×5 óra

Képzés formája:

online és személyes konzultáció

Képzés időpontjai:

Jelentkezési határidő:

A képzés ára:

Jelentkezés:

További információ:

pr@pen.uni-pannon.hu

Az oktatókról:

Mezőfi Nóra

tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet

Doktori kutatásában a fenntarthatóság és körforgásos gazdasági modellváltás lehetőségeit és kihívásait vizsgálja a vállalati, azon belül kis-és középvállalati szektorban. Egyetemi tevékenysége mellett vállalkozásfejlesztési tanácsadással foglalkozik, szintén a kkv szektorban.

Dr. Németh Kornél

egyetemi docens, intézetigazgató

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet

Kutatásai fókuszában a fenntarthatóság széles körű értelmezése, a körforgásos gazdaság, az ökoinnováció áll, különös tekintettel a vidéki régiókra, városokra, a kisebb települések szerepére, napjaink kihívásaira adott válaszokra összpontosítva. Munkáiban feltárja a társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők komplex kapcsolatát, szem előtt tartva a helyi érdekeket és értékeket.

Informatika

Az informatika alapjai a vállalati struktúrában (Ipar 4.0)

A képzéssorozat célja, hogy bemutassa a negyedik ipari forradalom koncepcióját, megismertesse elvi struktúráját, előnyeit, működési feltételeit, és tisztázza a témához kapcsolódó fogalmakat. Az informatikai modulok célja a webfejlesztés és az alapvető programozási nyelvek megismertetése, az adatgyűjtés és -megjelenítés, illetve az ipari teljesítményszámítás alapvető fogalmainak, gyakorlati hasznosíthatóságának felismertetése.

A képzés tananyagegységenként (modulonként) is elvégezhető azzal, hogy az egyes modulok elvégzésének feltétele (bemeneti követelménye) lehet egy másik modul elvégzése. Ebben az esetben a képzés neve a tananyagegység neve, óraszáma a tananyagegység óraszáma.


A modulok

1. modul: Az Ipar 4.0 alapjai

A kurzus komplex módon mutatja be a negyedik ipari forradalom koncepcióját, előnyeit, működési feltételeit, és tisztázza a kapcsolódó fogalmakat. A képzés célja a vállalati menedzsment szakmai ismereteinek bővítése a témában.

Óraszám: 8 óra

Bemeneteli követelmény: nincs

Képzés formája: online konzultáció

2. modul: Web-alapok/HTML-alapok

Mai világunk egyik legfontosabb területe a WWW, a World Wide Web azaz a világháló. Ez a kurzus megalapozza a HTML nyelv használatát, amelynek segítségével statikus weboldalakat szerkeszthet a világhálón.

Óraszám: 16 óra

Bemeneteli követelmény: nincs

Képzés formája: online konzultáció

3. modul: jQuery alapok

A világhálón megtalálgató weboldalak sokat fejlődtek az elmúlt években. Az egyik legfontosabb programozási nyelv, amely támogatja ezeket az oldalakat a jQuery. Ez a kurzus megismertet ennek a programozási nyelvnek a strukturális felépítésével, alapszintű használatával és a HTML technológiával való kapcsolatával. A kurzus épít a HTML nyelvre, így csak azoknak ajánljuk, akik azt legalább alapszinten már ismerik és használni is tudják.

Óraszám: 8 óra

Bemeneteli követelmény: 2. modul elvégzése

Képzés formája: online konzultáció

4. modul: PHP alapok

A weboldalak fejlesztése az egyik legdinamikusabb informatikai ágazat. A PHP az egyik legelső és egyben legfontosabb programozási nyelv, amely támogatja ezeket a folyamatokat. Ez a kurzus bepillantást enged ennek a programozási nyelvnek a strukturális felépítésébe, alapszintű használatába és a HTML technológiával való kapcsolatába. A tanfolyam épít a HTML nyelvre, így csak azoknak ajánljuk, akik már ismerik ezt a nyelvet.

Óraszám: 8 óra

emeneteli követelmény: 2. modul elvégzése

Képzés formája: online konzultáció

5. modul: Python alapok

A Python napjaink egyik legnépszerűbb programozási nyelve. Részben a népszerűségéből is fakad, hogy nagyszámú előre megírt osztály érhető el hozzá, amelyek segítségével viszonylag gyorsan fejleszthetünk hatékony programokat olyan speciális területeken is, mint a képfeldolgozás, adatbányászat, vagy a robotika. Ez a kurzus bepillantást enged ennek a programozási nyelvnek a strukturális felépítésébe, valamint alapszintű használatába.

Óraszám: 8 óra

Bemeneteli követelmény: nincs

Képzés formája: online konzultáció

6. modul: Adatelemzés (adatgyűjtés és -megjelenítés)

Az adatelemzés egy népszerű és megkerülhetetlen terület, amellyel felgyorsíthatjuk és megkönnyíthetjük az életünket. A kurzus megmutatja, hogy a Python programozási nyelv segítségével hogyan lehet strukturáltan legyűjteni adatokat a világhálóról, és a rendelkezésünkre álló információkat felhasználva hogyan tudunk programkódból ábrákat, kimutatásokat létrehozni.

A képzés épít a Python nyelvre, így csak azoknak ajánljuk, aki legalább alapszinten már ismerik és használni is tudják.

Óraszám: 8 óra

Bemeneti követelmény: 5. modul elvégzése

Képzés formája: online konzultáció

7. modul: Ipari teljesítmény számítás

Az iparban fontos, hogy egyértelműen mérni tudjuk a termelés hatékonyságát. Ez a kurzus bevezeti a szükséges fogalmakat, és gyakorlati példákon keresztül bemutatja a különböző gyártási megoldásokhoz tartozó mérési metódusokat és azok jelentését.

Óraszám: 4 óra

Bemeneti követelmény: 3, 4, 5, 6. modulok elvégzése

Képzés formája: online konzultáció


A képzésről

A képzéssorozat tervezett kezdő időpontja: 2024. május közepe

A képzés díjai:

16 órás modul díja: 35.000.- Ft (27.559.- Ft+ÁFA)

8 órás modul díja: 17.600.- Ft (13.858.- Ft+ÁFA)

4 órás modul díja: 8.800.- Ft (6.929.- Ft+ÁFA)

A teljes képzéssorozat (60 óra) megvásárlása esetén a díj 15%-os kedvezménnyel: 112.000.- Ft (88.189.- Ft+ÁFA)

A képzést a résztvevők igényeihez rugalmasan alkalmazkodva online szervezzük meg.

Jelentkezési határidő: 2023. április 30.

Jelentkezés

Oktatók

Dr. Jaskó Szilárd

tanszékvezető egyetemi docens, okleveles mérnök-informatikus, PhD

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szerteágazó oktatói és kutatói tapasztalattal rendelkezik az informatika területén. Kutatói tevékenysége elsősorban az adaptív intelligens rendszerekhez, a szenzorhálózatokhoz és az Ipar 4.0, illetve 5.0 területéhez kapcsolódik.

Dr. Holczinger Tibor

egyetemi docens

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Informatikai Tanszék
Már több, mint 20 éve oktat informatikai tárgyakat, elsősorban programozással kapcsolatos témákban. Kutatási tevékenysége elsősorban a termelő folyamatok ütemezése, figyelembe véve az Ipar 4.0 igényeit, mint például a valós idejű optimalizálás.

Sziva Barnabás

mesteroktató

További információ:

pr@pen.uni-pannon.hu

Megújuló energiarendszer-tervező IT specialistaSzakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan megújuló energiarendszer-tervező IT specialisták képzése, akik:

 • képesek a lokális (üzemi, intézményi, települési) megújuló energiaellátó rendszerek működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítására
 • korszerű adatbázistervezési, adatbáziskezelési és programozási ismeretekkel rendelkeznek
 • képesek a megújuló energetikai mérések és elemzések hardveres és szoftveres támogatására
 • ismerik a projektmenedzsmenthez szükséges döntéstámogató rendszerek informatikai hátterét
 • rendelkeznek a megújuló energetikai rendszerekben lezajló folyamattervezési és modellezési ismeretekkel

Szakmai kompetenciák:

 • együttműködő képesség;
 • rendszerekben és folyamatokban való gondolkodás képessége;
 • problémafelismerő- és megoldó képesség;
 • elemző módon való gondolkodás képessége;
 • integráló képesség;
 • innovációs szemlélet;
 • fejlett műszaki érzék;
 • rugalmasság, kreativitás;
 • a minőség iránti elkötelezettség.

A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, államilag elismert oklevél

A képzési idő: 

A képzési idő: 2 félév.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom:

Vízügyi rendszertervező IT specialistaSzakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan vízügyi rendszertervező IT specialisták képzése, akik:

 • képesek a digitalizált vízkezelési rendszerek fejlesztésén keresztül azok üzemeltetésére, a lokális (üzemi, intézményi, települési) vízkezelő rendszerek működéséhez szükséges informatikai háttér biztosítására.
 • Korszerű adatbázistervezési, adatbáziskezelési és programozási ismeretekkel rendelkeznek.
 • Képesek a vízkezelésben történő mérések és elemzések hardveres és szoftveres támogatására.
 • Ismerik a projektmenedzsmenthez szükséges döntéstámogató rendszerek informatikai hátterét.
 • Rendelkeznek a vízkezelő rendszerekben lezajló folyamattervezési és modellezési ismeretekkel.

A felvétel feltétele: 
legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, államilag elismert oklevél

Ezeket az infókat kérlek mindegyiknél bővítsd ki:

Képzési idő: 2 félév, félévente 5-10 alkalommal (órarendtól függően) két nap (péntek-szombat)

Szükséges kreditek száma: 60

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom:

IT vállalati folyamatokat fejlesztő szakemberSzakirányú továbbképzés

A képzés célja:

 • a hallgatók olyan modern IT megoldásokkal és tudásanyaggal ismerkednek meg, amelyek elősegítik a modern ipari környezet informatikai támogatásának kialakítását, üzemeltetését és továbbfejlesztését.
 • Ezen felül a hallgató rendszer szintű gondolkodásmódja is fejlődik, ezért alkalmassá válik összetett, egymással együttműködő, több komponensű rendszerek megértésére, analizálására és továbbfejlesztésre.

Szakmai kompetenciák:

 • együttműködő képesség;
 • rendszerekben és folyamatokban való gondolkodás képessége;
 • problémafelismerő- és megoldó képesség;
 • elemző módon való gondolkodás képessége;
 • integráló képesség;
 • innovációs szemlélet;
 • fejlett műszaki érzék;
 • rugalmasság, kreativitás;
 • a minőség iránti elkötelezettség.

A felvétel feltétele:

Informatikai vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett, államilag elismert oklevél

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom:

Víz- és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök/szakemberSzakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik:

 • a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú ismereteik birtokában képesek az iparágak és közüzemek különböző víz- és szennyvízkezelési problémáinak megoldására
 • a víz és a szennyvíz minőségének ellenőrzésére
 • a technológia üzemeltetésére
 • a fellépő problémák felismerésére és orvoslására
 • megalapozott állásfoglalás kialakítására, majd ennek helytálló és közérthető kommunikációjára
 • a víz és szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházások megtervezésére és megvalósítására
 • a rendszerek üzemeltetésére

Személyes adottságok és készségek:

 • fejlett műszaki érzék
 • problémafelismerő és -megoldó képesség
 • információ-feldolgozási képesség
 • rendszerező képesség
 • stratégiai szintű gondolkodás
 • kreativitás és rugalmasság
 • minőség iránti elkötelezettség
 • kezdeményező és döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás
 • együttműködő képesség, tolerancia
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • a képzés szakterületén megszerzett elméleti ismeretek és gyakorlati módszerek rendszerezése, megfelelő alkalmazása, önálló döntési és fejlesztési készség
 • képesség a víz és szennyvíz mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és azok értékelése
 • a korszerű víz- és szennyvízkezelést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása
 • vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetése, tervezése és azok irányítása
 • a minőségügy és a műszaki szabályozás ismerete és alkalmazása
 • elemző, értékelő készség a víz- és szennyvízkezeléssel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában
 • koncepciók és programok vizekre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése hazai és nemzetközi szinten

A víz és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a víz- és szennyvíz minőségének ellenőrzésére
 • a technológia üzemeltetésére
 • a fellépő problémák felismerésére és orvoslására
 • megalapozott állásfoglalás kialakítására, majd ennek helytálló és közérthető kommunikációjára

A szakképzettség nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is hasznosítható ismereteket biztosít, így a végzettek alkalmasak víz és szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházások megtervezésére és megvalósítására, rendszerek üzemeltetésére.

A felvétel feltétele:

Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakmérnök esetében:
Legalább alapképzésben (korábbi képzési rendszerben főiskolai szinten) szerzett mérnöki oklevél agrár vagy műszaki képzési területen (pl. gépészmérnök, vegyészmérnök, villamosmérnök, anyagmérnök, környezetmérnök, agrármérnök, biomérnök, élelmiszeripari mérnök, építőmérnök, informatikus mérnök).

Víz- és szennyvízkezelő rendszer üzemeltető szakember esetében:
Legalább alapképzésben (korábbi képzési rendszerben főiskolai szinten) szerzett oklevél kémia, környezettan, műszaki menedzser, mérnök informatikus vagy programtervező informatikus szakon.

Képzési idő: 2 félév, félévente 5-10 alkalommal (órarendtól függően) két nap (péntek-szombat)
Szükséges kreditek száma: 60

Ismeretkörök: alapozó ismeretek, szakmai törzsanyag, szakdolgozat

Alapozó ismeretek

 • általános kémiai ismeretek, vegyszerismeret („dihidrogén-monoxid”)
 • fizikai-kémiai, vízkémiai és korróziós alapismeretek
 • a mikroorganizmusok jelentősége, biológiai sajátosságaik, víz mikrobiológia
 • a víz jellemzésére alkalmas paraméterek és a mérésükre használatos analitikai módszerek
 • gépészeti ismeretek

Alapozó ismeretek: 14-18 kredit (26-33 %)

Szakmai törzsanyag

 • a víz és szennyvízkezelés műveletei
 • vízkezelés nemkívánatos komponensei és eltávolításuk, a vízkezelés technológiai folyamata
 • szennyvíztisztítás
 • a vízkezelésben alkalmazott mérési eljárások és mérőműszerek megismerése
 • a villamos- és hőenergia-termelés és az erőmű technológia kérdései, méretezés, az üzemeltetés jellemzői;
 • iparágak és közüzemek speciális víz- és szennyvízkezelési kérdéseinek megismerése és megtárgyalása esettanulmányokon keresztül
 • vízszerzés, csatorna- és közműépítés, közműfenntartás és tisztítás
 • a víz- és szennyvízkezelés minőségbiztosítása, határértékek, jogszabályok, biztonságtechnikai ismeretek
 • élővizek terhelhetősége
 • a vállalat mibenlétének, fejlődésének, kapcsolatrendszerének, a környezettel való kölcsönhatásainak, továbbá a vállalati gazdálkodás folyamatának, összefüggéseinek és sajátosságainak megismerése
 • vízkezelési eljárásokban leggyakrabban előforduló alapvető számítások
 • vízkémiai és technológiai eljárások és módszerek laboratóriumi szintű megismerése

Szakmai törzsanyag: 36-40 kredit (67-74 %)

Alapozó és szakmai törzsanyag együtt 54 kreditpont.
Szakdolgozat: 6 kreditpont

Záróvizsga

A záróvizsga részei:
(Sz) A szakdolgozat megvédése: ennek az eredménye a védésen alakul ki a bíráló véleményének figyelembevételével.
(V) A szóbeli vizsga: tartalma komplex szóbeli számonkérés a szakképzés tárgyaiból, megadott tételsor alapján.
Vizsgatárgy: Víz- és szennyvízkezelés műveletei
Vizsgatantárgy: Műszer, méréstechnika és automatizálás a vízkezelésben

A záróvizsga eredménye:
A záróvizsga eredményét (ZE) a szakdolgozat védés eredményének (SZ) és a komplex szóbeli vizsgának (V) a számtani átlaga adja:
ZE=(Sz+V)/2

Korábban szerzett ismeretek beszámíthatósága: kredit ekvivalencia elve

Jelentkezéspr[at]pen.uni-pannon.hu

A képzés várható indulása: Keresztfélévben (2024. február)

Jelentkezési határidő: 2024. január 20.

A képzés díja: 275.000,- Ft / félév

Letölthető tartalom:

Körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök (MSc)Mesterképzés

A képzés célja

Olyan körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnökök képzése, akik rendelkeznek a körforgásos gazdaság általános és specifikus jellemzőinek ismeretivel. Ismerik a körforgásos víz- és hulladékgazdálkodással, valamint a körforgásos megújuló energiagazdálkodással kapcsolatos elméleteket és gyakorlatokat, ezáltal képesek az összefüggések feltárására. Ismerik a jogszabályi környezetet, és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos előírásokat. Rendelkeznek környezettechnológiai rendszerek tervezésének ismeretével. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 A szak sajátosságai: nappali (angol nyelven) és levelező (magyar nyelven) tagozatos mesterképzés, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 3 félév

Diploma megnevezése: okleveles körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök (MSc in desing and development engineer for a circular economy)

Választható specializációk:

 • megújuló energiagazdálkodás a körforgásos gazdaságban (Renewable energy management in a circular economy)
 • vízgazdálkodás a körforgásos gazdaságban (Water management in a circular economy)
 • hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaságban (Waste management in a circular economy)

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

A lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra való áttérés minden iparágat érint. A körforgásos gazdasági modellről megszerzett készségek egyike azon területeknek, ahol az ipar jelentős munkaerőhiánnyal küzd, így e speciális tudással bármely iparágban vezető pozíciót szerezhet

 • fejlesztési menedzserként
 • környezetvédelmi tanácsadóként
 • ökotechnológiai mérnökként
 • környezetvédelmi szakemberként
 • közigazgatás-szakértőként

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a mesterszakra?

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

 • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia): 20 kredit
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, vezetés-szervezés, projektmenedzsment, kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek) területéről: 10 kredit
 • informatikai ismeretek (számítástechnika, információs rendszerek, programozás): 5 kredit
 • mérnöki szakmai ismeretek (tervezés, fejlesztés, folyamatirányítás, energetika-technológia, gépészet): 25 kredit

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetmérnöki alapképzési szak

Kreditelismerés folyamata

A kreditelismerési kérelem egy levél a hallgató részéről, amiben kéri a kreditelismerési eljárás lefolytatását,
melyhez mellékelni kell az oklevél mellékletét (tantárgy lista)+tantárgyak tematikáját (dokumentum csatolva).
Ezt az egyetemre kell elküldeni, arra az email címre, amit majd megkap a felvi.hu-n történő jelentkezést követően.
A kapcsolatfelvétel után a jelentkezőt mindenről tájékoztatni fogjuk.

Letölthető tartalmak:

Körforgásos Gazdaság Menedzsment (MSc)
Mesterképzés

A képzés célja

Olyan magasfokú menedzsment elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező szakemberek pályára állítása, akik birtokában vannak a körforgásos gazdasági modellhez kapcsolódó elméleti ismereteknek is, valamint rendelkeznek a körforgásos gazdaság elérését célzó gyakorlati problémamegoldás és az innovatív, rendszerszemléletű gondolkodás képességével. Ismerik az erőforrás hatékonyság növeléséhez kapcsolódó elméleteket és gyakorlatokat, ezáltal képesek az anyag és energiatakarékos rendszerek összefüggéseinek feltárására. Képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására. A megszerzett magas szintű ismereteik birtokában alkalmasak a szakterülethez kapcsolódó feladatok irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szak sajátosságai: nappali alapképzés angol nyelven, levelező tagozaton magyar nyelven, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 3 félév

Diploma megnevezése: Okleveles körforgásos gazdaság menedzser (MA in Circular Economy Management)

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

A lineáris gazdaságról a körforgásos szemléletre való áttérés nemcsak technológiai kérdéseket vet fel, hanem a rendszerek szervezésével és működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat is megújítja. Ezzel a speciális tudással bármely iparágban vezető pozíciót szerezhet.

 • kis- és középvállalkozások
 • multinacionális cégek
 • közszféra
 • szolgáltatói szektor
 • tanácsadó cégek

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a mesterszakra?

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

 • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia): 10 kredit
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, vállalati gazdaságtan, vezetés-szervezés, projektmenedzsment, kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek, pénzügy, logisztika, számvitel, statisztika, EU ismeretek, emberi erőforrásgazdálkodás, marketing): 45 kredit
 • informatikai ismeretek (számítástechnika, információs rendszerek): 5 kredit

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Gazdálkodás és menedzsment (BA); Műszaki menedzser (BSc) alapképzési szak(ok).

Letölthető tartalmak:

Fenntartható és körforgásos turizmus (BSc) 
Alapképzés

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése a turisztikai szektor számára, akik az alapvető idegenforgalmi ismereteken túl mélységében ismerik a körforgásos gazdaság működését; képesek a körforgásos szemléleten alapuló módszerekkel tervezni és működtetni a szektor érintettjeit, profitorientált és nonprofit szervezeteit, mindezt térségi, desztinációs logikában, rendszerszemléletet alapul véve, a természetközeli turizmus bázisán. A képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a képzés második ciklusába való belépésre is.

A szak sajátosságai: nappali és levelező tagozaton angol nyelven, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 8 félév (6 félév elméleti képzés és 2 félév szakmai gyakorlat)

Diploma megnevezése: közgazdász fenntartható és körforgásos turizmus alapképzési szakon (Bachelor in Sustainable and Circular economy-based Tourism)

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

 • szálláshely-szolgáltatók, szállodák és egyéb szálláshelyek
 • turisztikai attrakciókat működtető szolgáltatók (pl. múzeumok, kalandparkok, vidámparkok, tematikus parkok, arborétumok stb.)
 • vendéglátóhelyek, utazásszervezők és utazási irodák
 • a szakminisztérium és szervei, illetve más országos turisztikai irányító szervek
 • önkormányzatok és egyéb, turizmussal foglalkozó regionális vagy helyi szervek
 • természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok
 • kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozások, intézmények
 • közlekedési vállalatok

Felvételi tárgyak, az alábbi tárgyakból kettőt kell választani:

 • idegen nyelv
 • gazdasági ismeretek
 • matematika
 • szakmai tárgy
 • történelem

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola: Turisztikai technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium: Turisztikai technikus

Letölthető tartalmak:

Kereskedelem és Marketing (BSc)
Alapképzés

Kereskedelem és marketing alapszakot Neked ajánljuk, ha…

 • érdekelnek a piaci jelenségek közötti összefüggések;
 • tanulmányaid mellett izgalmas piackutatási munkákbanszeretnél részt venni;
 • szeretnéd megérteni a vevők döntéseit;
 • úgy tervezed, hogy valamelyik üzleti mesterszakon szeretnéd tovább képezni magadat;
 • érdekelnek a globalizálódó világ fogyasztási tendenciái;
 • szeretnéd elsajátítani a fenntartható fogyasztásés a felelős vállalati magatartás marketingmódszereit;

Hol helyezkedhetsz el a Kereskedelem és marketing alapszakon szerzett diplomával?

 • gyártó- és szolgáltatóvállalatoknál;
 • kereskedelmi láncoknál és vállalatoknál;
 • állami intézményeknél;
 • non-profit szervezeteknél;
 • piackutató ügynökségeknél;
 • reklámügynökségeknél;
 • elektronikus kereskedéseknél;
 • PR-ügynökségeknél;
 • tanácsadó vállalatoknál.

A szakon megszerzett tudás alkalmassá tesz saját vállalkozás megtervezésére, elindítására és sikeres működtetésére is.

Felvételi tárgyak, érettségi követelmény

Kettőt kell választani: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

Képzési idő

6+1 félév
A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: egy félév, a vállalati kereskedelmi és marketingfunkciókat megismertetni hivatott menedzser-asszisztensi gyakorlat.

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Közgazdász „Kereskedelem és marketing” alapképzési szakon

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola: Kereskedő és webáruházi technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium: Kereskedő és webáruházi technikus