Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet

Az Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet az Egyetem Gazdaságtudományi Karának szakmai gondozásában végez oktatási, kutatási tevékenységet, különös tekintettel az egyre dinamikusabban változó üzleti környezethez való alkalmazkodás és innováció terén.

Az intézet szaktudása

Az Intézet munkatársai széleskörű szaktudással rendelkeznek a gazdaság- és társadalomtudományok területén. Az Intézet kiemelt céljai közé tartozik a Központban összpontosuló szellemi tőke gyakorlati hasznosítása. Az Intézet munkatársai hisznek abban, hogy egy üzleti vállalkozás számára a versenyelőny megszerzése és megtartása csak a folyamatos szervezeti tanuláson keresztül, a változó környezethez való alkalmazkodással biztosítható.

A szervezeti egység szakmai kompetenciái a teljesség igénye nélkül az alábbi területekre terjednek ki: 

 • Turizmusfejlesztés, turizmusmarketing 
 • Turizmusbiztonság 
 • Megújuló energiaforrások települési, intézményi és vállalati szintű alkalmazhatóságának vizsgálata 
 • Körforgásos gazdasági modell vállalati, intézményi, települési szintű alkalmazásai 
 • Fenntarthatósági kérdések, üzleti felelősségvállalás 
 • Területfejlesztés, településfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés

Partnereink számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk

 • kvalitatív és kvantitatív vizsgálatokon alapuló statisztikai és közgazdasági elemzések 
 • döntéselőkészítő, döntéstámogató kérdőíves és interjús megkeresések 
 • stratégiák előkészítésében való közreműködés, helyzetelemzés, környezetelemzés 
 • turizmusmarketing tevékenységek fejlesztése 
 • elégedettségvizsgálatok készítése 
 • turisztikai termékfejlesztés, hatásvizsgálat 
 • tanácsadás a körforgásos gazdasági modellhez illeszkedő stratégiai tervezéséhez és a gyakorlati megvalósításhoz 
 • tanácsadás a megújuló energiaforrások alkalmazhatósága kapcsán, fejlesztési elképzelések kidolgozása 
 • klímavédelmi tevékenységek tervezése, ösztönzése, szemléletformálás 
 • fenti témákhoz kapcsolódó rövid ciklusú képzések