Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök (MSc)Mesterképzés

A képzés célja

Olyan körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnökök képzése, akik rendelkeznek a körforgásos gazdaság általános és specifikus jellemzőinek ismeretivel. Ismerik a körforgásos víz- és hulladékgazdálkodással, valamint a körforgásos megújuló energiagazdálkodással kapcsolatos elméleteket és gyakorlatokat, ezáltal képesek az összefüggések feltárására. Ismerik a jogszabályi környezetet, és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos előírásokat. Rendelkeznek környezettechnológiai rendszerek tervezésének ismeretével. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 A szak sajátosságai: nappali (angol nyelven) és levelező (magyar nyelven) tagozatos mesterképzés, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 3 félév

Diploma megnevezése: okleveles körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök (MSc in desing and development engineer for a circular economy)

Választható specializációk:

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

A lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra való áttérés minden iparágat érint. A körforgásos gazdasági modellről megszerzett készségek egyike azon területeknek, ahol az ipar jelentős munkaerőhiánnyal küzd, így e speciális tudással bármely iparágban vezető pozíciót szerezhet

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a mesterszakra?

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetmérnöki alapképzési szak

Kreditelismerés folyamata

A kreditelismerési kérelem egy levél a hallgató részéről, amiben kéri a kreditelismerési eljárás lefolytatását,
melyhez mellékelni kell az oklevél mellékletét (tantárgy lista)+tantárgyak tematikáját (dokumentum csatolva).
Ezt az egyetemre kell elküldeni, arra az email címre, amit majd megkap a felvi.hu-n történő jelentkezést követően.
A kapcsolatfelvétel után a jelentkezőt mindenről tájékoztatni fogjuk.

Letölthető tartalmak: