Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Pannon Egyetem Nagykanizsa

Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, azaz a PENaz ország egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemének szerves része. A korábban Nagykanizsán működő Mezőgazdasági Főiskola bezárásával nagy űr keletkezett a város szellemi és kulturális életében. Egy város identitásának fontos része az egyetem, oktatóival és hallgatóival. Ahhoz, hogy egy város dinamikusan fejlődjön, pezsgő kulturális élete legyen, kellenek a tudásközpontok és kellenek azok a jól képzett szakemberek, akik helyben maradásukkal a város identitását erősítik. Ezért döntött úgy 1997-ben a város akkori vezetősége, hogy támogatja a felsőoktatásért, a felsőoktatási intézmény meghonosításáért indult kezdeményezést.  A 319/1997-es rendeletnek köszönhetően végül 1998. április 16-án kilenc alapító taggal létrejött a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány.  Prof. Dr. S. Nagy Katalin, dr. Pintérné Grundmann Frida és Dr. Birkner Zoltán vezetésével az alapítvány összefogja és mozgósítja az egyetem működését segítő szellemi és anyagi erőforrásokat.


Küldetésünk

Az egyetemi központ aktív vállalati kapcsolatain, s külső megrendeléseken alapuló; és/vagy ipari együttműködésben megvalósított kutatásain keresztül a térség meghatározó gazdaságfejlesztési szereplője, amely támogató környezetet biztosít az  ipari és szolgáltatói szektorban működő szervezeteket érintő kihívásokban.
Képzéseinkkel folyamatosan reagálunk a gazdaság részéről felmerülő igényekre; innovatív és alkalmazkodó egyetemi központtá válunk külföldi és magyar hallgatókkal. Az egyetemi központ oktatási portfóliójában megjelennek a körforgásos gazdaság műszaki és gazdasági megvalósításának elemei, valamint az azt kiszolgáló informatikai ismereteket nyújtó képzések.


 Az Egyetemi Központ a következő értékek mentén működik


Jövőképünk


A Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban működő szervezeti egységek


Történetünk

2000-ben a Veszprémi Egyetem rektora Prof. Dr. Gaál Zoltán, a város vezetősége és az Alapítvány munkatársai közös munkájának eredményeként létrejött Nagykanizsán a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helye. Ezzel egy időben el is indult az államilag finanszírozott, nappali tagozatos oktatás idegenforgalmi és szálloda szakon. Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter 2000. június 19-én külön eljárásban hagyta jóvá a főiskolai szak indítását.

2002-ben az oktatás kibővült a műszaki informatikai államilag finanszírozott, nappali tagozatos főiskolai szakkal. A közgazdasági program szervezésében Dr. Kovács Zoltán professzornak, a mérnöki program indításában Dr. Friedler Ferenc professzornak volt meghatározó szerepe.

Egy évvel később további két felsőfokú szakképzéssel – számviteli szakügyintéző és műszaki informatikai mérnökasszisztens – bővült a kínálat. 2004-ben végeztek a felsőoktatási központ első hallgatói, akik a Veszprémi Egyetem diplomáját vehették át. Ebben az évben indult a projektmenedzser szakirányú továbbképzés oktatása is. 2005 szeptemberében a logisztikai műszaki menedzserasszisztens szak, 2007-ben a banki szakügyintéző szak, 2009-ben pedig a gépipari mérnökasszisztens szak csatlakozott a felsőfokú szakképzések sorához.

2010-ben mérföldkőhöz érkezett intézményünk, hiszen a főiskolai szakok mellett ekkor került bevezetésre a gazdaságtudományi kar egyik mesterképzés szakja, a Master of Business Administration, majd rá egy évre újabb szak a logisztikai mérnöki mesterképzési szak indult. Az első mesterszakos hallgatók 2012-ben vehették át okleveles közgazdász diplomájukat.
2006. március 1-jén a Veszprémi Egyetem neve Pannon Egyetemre változott, így a képzési hely neve is kisebbfajta „evolúción” esett át: Pannon Egyetem Nagykanizsai Képzési Helyről – Nagykanizsai Telephely közbeiktatásával – Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszra változott. A növekvő hallgatói létszámnak és a kampusz népszerűségének köszönhetően 2000-ben létrejött a Hallgatói Önkormányzat, melynek elsődleges feladatai a hallgatói érdekképviselet, az ügyintézés és a diákélet szervezése.

Jól mutatja az intézmény fejlődését, hogy 2000-ben negyven hallgató kezdte meg tanulmányait, négy évvel később már 400-an választották a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyét, 2009-re pedig a hallgatói létszám már meghaladta a 650 főt, melyre rendkívül büszkék vagyunk.
Ekkor kezdődtek a mára már híres, hírhedt hagyománnyá alakult egyetemi rendezvények, mint a Gólyatábor, a Gólyabál, a Kocamuri, a Tavaszváró Kondérparti, vagy a Boszorkánybál. A HÖK és szervezetei (KIB – Kollégiumi Intéző Bizottság) jelenleg is sikeresen működnek, s évenkénti tisztújításuk garantálja a programok változatosságát.


A Pannon Egyetem Nagyknaizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Szervezeti és Működési Rendeje: PEN_SzMR