Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Hallgatóknak

Neptun

A neptun rendszer kezeli a hallgatók tanulmányi ügyeit, előmenetelét, ebben történik a tárgyak és vizsgák felvétele, a jegyek beírása.
A rendszert a központi intézmény Veszprémben üzemelteti.
Neptunos panaszokkal kapcsolatban keresse a tanulmányi iroda munkatársait, vagy a veszprémi oktatási igazgatóság munkatársait.

Neptun Hallgatói Információs Rendszer

Neptun Oktatói Információs Rendszer

Neptun használati segédlet a rendszer oldalán a letölthető dokumentumok között található!
Tájékoztatók, dokumentációk a neptun használatához: ITT
Segítség kérése bármilyen neptunnal kapcsolatos probléma esetén: ITT

Moodle

MIK Moodle

MK Moodle

GTK Moodle

Mentorprogramok

– PENge: a tehetséggondozó programban a gazdaságtudományi képzéseken részt vevő hallgatók kapnak lehetőséget arra, hogy oktató-kutató kollégáknak segítsenek adminisztratív területen, rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

– PENdroid: a tehetséggondozó programban az informatikai képzéseken részt vevő hallgatók kapnak lehetőséget arra, hogy oktató-kutató kollégáknak segítsenek adminisztratív területen, különböző játék- és programfejlesztésekben.

https://pendroid.uni-pen.hu/hu/

Modelltantervek

Az oldal mindig az érvényben lévő legfrissebb mintatanterveket tartalmazza.

A Műszaki Informatika Kar alá tartozó képzések tantervei (Mérnökinformatikus BSc, Üzemmérnök Informatikus Bprof , Mérnökinformatikus Foksz képzések Nagykanizsán) ezen a linken elérhetőek:

https://mik.uni-pannon.hu/hallgatoknak/tantervek

A Mérnöki Kar alá tartozó képzések tantervei (Gépészmérnöki BSc, Vízügyi üzemeltetési mérnök BSc képzések Nagykanizsán) ezen a linken elérhetőek:

https://moodle2.mk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=62

Gazdaságtudományi Kar alá tartozó képzések ( Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés, Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés, Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés, Turizmus-vendéglátás alapképzési szak, MBA mesterképzési szak tantervei ezen a linken elérhetőek:

https://www.gtk.uni-pannon.hu/hu/letoltheto-tantervek/

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ alá tartozó képzések tantervei:

Körforgásos gazdaság menedzsment MSc

Körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök MSc

Fenntartható és körforgásos turizmus BSc

Szakirányú továbbképzések

Megújuló energiarendszer-tervező IT specialista

Vízügyi rendszertervező IT specialista

IT vállalati folyamatokat fejlesztő szakember

Dokumentumok

Neptun

A tanulmányi ügyek intézéséhez szükséges dokumentumokat itt találod.
Ha valamelyik dokumentumot nem találod, keresd a tanulmányi irodát!

Neptun használati segédlet a rendszer oldalán a letölthető dokumentumok között található!
Útmutató a kreditátviteli kérelmek leadásához
Kreditátviteli kérvény útmutató

Ekvivalencia határozatok:

Kérelmek

A Neptunban nem benyújtható, papiros alapú kérelmek
(Minden egyéb kérvényformátum elektronikusan, a Neptun rendszerben megtalálható és az ott feltüntetett érvényességi időben benyújtandó)

Átvételre
Párhuzamos képzésre való felvételre
Vendéghallgatói jogállás létesítéséhez
Részismeretek pótlására hallgatói jogviszony létesítése

Műszaki Informatikai Kar

Szakmai gyakorla eljárásrendjet:
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/szakmai-gyakorlat.html

Záróvizsga:
http://mik.uni-pannon.hu/hu/zarovizsga.html

A Projekt labor, Szakdolgozat és diplomamunka készítésével kapcsolatos tantárgyak felvételének eljárásrendje:
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/projekt-labor-dolgozat-keszites.html

Duális képzés:
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/dualis-kepzes.html

Mérnökinformatikus (hálózati szakirány) felsőoktatási szakképzést érintő záródolgozat követelményei:
Követelmények

Mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzést érintő záróvizsga követelményei:

Követelmények

Tantervek
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/tantervek.html

Szakmai gyakorlat
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/szakmai-gyakorlat.html

Dolgozat készítés, záróvizsga
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/zarovizsga.html

Egyéb dokumentumok-(kérvények, kérvény mellékletek)
https://mik.uni-pannon.hu/index.php/hu/oktatas/egyeb-dokumentumok.html

Mérnöki Kar

Mérnöki Kar szakmai gyakorlat:
http://mk.uni-pannon.hu/index.php/hallgatoinknak/szakmai-gyakorlat

Vízügyi üzemeltetési mérnök BSc
Szakmai gyakorlat
Jelentkezés szakmai gyakorlatra
Szakdolgozat követelményrendszere

Dokumentumtár (tantervek, szakdolgozat, szakmai gyakorlat információk):
https://moodle2.mk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=62

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi kar szakamai gyakorlati útmutató:
Szakmai gyakorlati utmutató

Egyéb dokumentumok
Hallgatói Követelményrendszer (HKR)

2023-2024 tanév időbeosztása


Regisztrációs időszak teendői:
1. éveseknek beiratkozás, felsőbb évfolyamnak Neptun bejelentkezés, tárgy és kurzusfelvétel, kérvények leadása,


Szorgalmi időszakon belüli teendők:
Óralátogatás, Zh-k, beadandók elkészítése, évközi jegyes, folyamatos számonkérésű tárgyakból érdemjegy megszerzése, vizsgás tárgyakból megajánlott jegy megszerzése


Vizsgaidőszak teendői:
Kollokviumos, vizsgás tárgyakból vizsgázni, javítóvizsgát tenni. Egy félévben tárgyanként max. 2 javítóvizsga, két tárgyból- kérvényezve 3 javítóvizsga tehető. A 2. és minden további javítóvizsgáért
díjat kell fizetni (Hallgató hozza létre a tételt a Pénzügyek/befizetés/tételkiírás gombbal).


Folyamatos számonkérésű tárgynál az újbóli tárgyfelvétel is javításnak minősül.


Ha az azonos tanegységből tett sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák összesített száma
eléri az ötöt-a jogviszony megszüntetésre kerül