Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Körforgásos Gazdaság Menedzsment (MSc)
Mesterképzés

A képzés célja

Olyan magasfokú menedzsment elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező szakemberek pályára állítása, akik birtokában vannak a körforgásos gazdasági modellhez kapcsolódó elméleti ismereteknek is, valamint rendelkeznek a körforgásos gazdaság elérését célzó gyakorlati problémamegoldás és az innovatív, rendszerszemléletű gondolkodás képességével. Ismerik az erőforrás hatékonyság növeléséhez kapcsolódó elméleteket és gyakorlatokat, ezáltal képesek az anyag és energiatakarékos rendszerek összefüggéseinek feltárására. Képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására. A megszerzett magas szintű ismereteik birtokában alkalmasak a szakterülethez kapcsolódó feladatok irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szak sajátosságai: nappali alapképzés angol nyelven, levelező tagozaton magyar nyelven, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 3 félév

Diploma megnevezése: Okleveles körforgásos gazdaság menedzser (MA in Circular Economy Management)

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

A lineáris gazdaságról a körforgásos szemléletre való áttérés nemcsak technológiai kérdéseket vet fel, hanem a rendszerek szervezésével és működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat is megújítja. Ezzel a speciális tudással bármely iparágban vezető pozíciót szerezhet.

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a mesterszakra?

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Gazdálkodás és menedzsment (BA); Műszaki menedzser (BSc) alapképzési szak(ok).

Letölthető tartalmak: