Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Fenntartható és körforgásos turizmus (BSc) 
Alapképzés

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése a turisztikai szektor számára, akik az alapvető idegenforgalmi ismereteken túl mélységében ismerik a körforgásos gazdaság működését; képesek a körforgásos szemléleten alapuló módszerekkel tervezni és működtetni a szektor érintettjeit, profitorientált és nonprofit szervezeteit, mindezt térségi, desztinációs logikában, rendszerszemléletet alapul véve, a természetközeli turizmus bázisán. A képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában alkalmasak a képzés második ciklusába való belépésre is.

A szak sajátosságai: nappali és levelező tagozaton angol nyelven, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 8 félév (6 félév elméleti képzés és 2 félév szakmai gyakorlat)

Diploma megnevezése: közgazdász fenntartható és körforgásos turizmus alapképzési szakon (Bachelor in Sustainable and Circular economy-based Tourism)

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

Felvételi tárgyak, az alábbi tárgyakból kettőt kell választani:

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola: Turisztikai technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium: Turisztikai technikus

Letölthető tartalmak:

Kereskedelem és Marketing (BSc)
Alapképzés

Kereskedelem és marketing alapszakot Neked ajánljuk, ha…

 • érdekelnek a piaci jelenségek közötti összefüggések;
 • tanulmányaid mellett izgalmas piackutatási munkákbanszeretnél részt venni;
 • szeretnéd megérteni a vevők döntéseit;
 • úgy tervezed, hogy valamelyik üzleti mesterszakon szeretnéd tovább képezni magadat;
 • érdekelnek a globalizálódó világ fogyasztási tendenciái;
 • szeretnéd elsajátítani a fenntartható fogyasztásés a felelős vállalati magatartás marketingmódszereit;

Hol helyezkedhetsz el a Kereskedelem és marketing alapszakon szerzett diplomával?

 • gyártó- és szolgáltatóvállalatoknál;
 • kereskedelmi láncoknál és vállalatoknál;
 • állami intézményeknél;
 • non-profit szervezeteknél;
 • piackutató ügynökségeknél;
 • reklámügynökségeknél;
 • elektronikus kereskedéseknél;
 • PR-ügynökségeknél;
 • tanácsadó vállalatoknál.

A szakon megszerzett tudás alkalmassá tesz saját vállalkozás megtervezésére, elindítására és sikeres működtetésére is.

Felvételi tárgyak, érettségi követelmény

Kettőt kell választani: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

Képzési idő

6+1 félév
A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: egy félév, a vállalati kereskedelmi és marketingfunkciókat megismertetni hivatott menedzser-asszisztensi gyakorlat.

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Közgazdász „Kereskedelem és marketing” alapképzési szakon

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola: Kereskedő és webáruházi technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium: Kereskedő és webáruházi technikus

Turizmus-vendéglátás (BSc) – DUÁLISAN IS
Alapképzés

Kiknek ajánljuk?


Azoknak, akik jó szervezők, tele vannak ötletekkel, nyitottak a világra. Szívesen megismernek más kultúrákat és szokásokat, természetesen mozognak nemzetközi közegben. Magánemberként is szívesen utaznak. Akik szívesen mutatják meg Magyarország természeti és kulturális értékeit honfitársaiknak és a külföldieknek egyaránt.

A szak sajátosságai:
nappali és levelező tagozatos alapképzés, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 8 félév (6 félév elméleti képzés és 2 félév szakmai gyakorlat)

Diploma megnevezése: közgazdász „turizmus-vendéglátás” alapszakon

A szak áttekinti a turizmus általános és módszertani kérdéseit és lehetővé teszi egy-egy szűkebb terület részletes tanulmányozását. A képzés közgazdasági alapozó ismeretekből, általános társadalomtudományi alapismeretekből, valamint szerteágazó szakmai ismeretekből áll.

A turizmus-vendéglátás alapszak elvégzésével a továbbtanulni vágyók a Pannon Egyetemen a vezetés és szervezés, számvitel, valamint közgazdasági elemző mesterszakokat választhatják.

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

 • szállodák
 • szállodavállalatok központjai és egyéb szálláshelyek
 • vendéglátóhelyek, utazásszervezők és utazási irodák
 • a szakminisztérium és szervei, illetve más országos turisztikai irányító szervek
 • önkormányzatok és egyéb, turizmussal foglalkozó regionális vagy helyi szervek
 • természetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok
 • kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozások, intézmények
 • kutatóintézetek
 • tanácsadó vállalkozások
 • auditor cégek
 • közlekedési vállalatok
 • nem-turisztikai közép- és nagyvállalatok

Felvételi tárgyak, az alábbi tárgyakból kettőt kell választani:

 • angol
 • francia
 • német
 • olasz
 • orosz
 • spanyol
 • gazdasági ismeretek
 • matematika
 • szakmai tárgy
 • történelem

2023 Szeptemberében induló képzések önköltségének díja, félévenként: 295.000 Ft (2022-ben)

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola: Turisztikai technikus

Nagykanizsai Szakképzési Centrum – Thúry György Technikum: Turisztikai technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium: Turisztikai technikus

Veszprémi Szakképzési Centrum – SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola:

 • Turisztika technikus
 • Vendégtéri szaktechnikus

Letölthető tartalom:

Vízügyi üzemeltetési mérnök (Bsc) – DUÁLISAN ISAlapképzés

Kiknek ajánljuk?

A szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik a területi, a települési vízgazdálkodás, vízügyi területek iránt érdeklődnek. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek vízügyi, vízgazdálkodási területen mérnöki-üzembehelyezési, üzemeltetési feladatok ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére. Széleskörű ipari kapcsolatainknak köszönhetően hallgatóink gyakorlatorientált képzés keretében saját maguk által elvégzett feladatok révén már a képzési évek alatt szakmai tapasztalatot szerezhetnek.

Szak megnevezése: Vízügyi üzemeltetési mérnök
A szakért felelős intézet: Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ

Elérhetőségek:

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 18.

+36 93 502927
galambos.ildiko@sooswrc.hu

Képzési formák a szakon:

 • Nappali tagozatos, államilag finanszírozott 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű
 • Nappali tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű
 • Nappali tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapkézés, angol nyelvű
 • Levelező tagozatos, államilag finanszírozott 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű
 • Levelező tagozatos, költségtérítéses 6 féléves BSc alapkézés, magyar nyelvű

Felvételi tárgyak a szakon

       Matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belülli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

A képzés célja vízügyi üzemeltetési mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi és mérnöki ismeretek birtokában rendelkeznek azon szakirányú ismeretekkel, amelyek segítségével képesek megoldani a gyakorlatban a vízügyi területen jelentkező üzemeltetési, irányítási feladatokat. E cél érdekében a szakmai ismereteken kívül megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük a gazdasági és humán ismeretek terén is.

A képzésről

A vízügyi üzemeltetési mérnök szakos hallgatók 6 féléves képzés során – az elméleti alapokon túlmenően – a képzés gyakorlatorientáltságának köszönhetően a második félévtől kezdődően olyan tárgyakat tanulnak, melyek a vízipar területén a mindennapi rutin feladatok ellátásához megfelelő ismereteket biztosítanak. A hallgatók a negyedik félévben specializációt választanak, amelynek keretében speciális tantárgyakat tanulnak. Lehetőség nyílik olyan ipari partnereknél a szakmai gyakorlat elvégzésére, ahol nagy szakmai tudással és jelentős gyakorlati tapasztalattal gazdagodhatnak a hallgatók.

Választható specializációk:

Környezeti analitika, méréstechnika és monitoring

A környezeti analitika, méréstechnika és monitoring specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek irányítani és ellenőrizni a vízi létesítmények működtetését, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. Képesek a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, valamint a vízbeszerzési eljárások és a korszerű vízkezelési eljárások működtetésére.

Biotechnológia és innováció 

A biotechnológia és innováció specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik ismerik az enzimes eljárások alapösszefüggéseit, amelyek lehetővé teszik a probléma vagy helyzet minél pontosabb azonosítását, és a saját vagy más szakterület képviselőivel való kommunikációt. Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Vízminőség- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás és kárelhárítás

A vízminőség- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás és kárelhárítás specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik ismerik a szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat és alkalmazásuk feltételeit. Képesek a vonatkozó hazai és európai szakmai, környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szabályozás hatékony alkalmazására.

Hagyományok

Nagykanizsán több évtizedes múltra visszatekintő, vízkezelésben és víztisztításban jártas szakemberek, vállalatok találhatók. A 2014-ben alapított Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ egyik fő célja, hogy összekötő hidat képezzen az ipar és a tudomány között. Ennek egyik lépése a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Víz- és szennyvízkezelés az iparban c. nemzetközi konferencia, ahol a szak hallgatóinak is lehetőségük nyílik bemutatni legújabb kutatási, fejlesztési eredményeiket.

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Lamping József Technikum és Szakképző Iskola: Vízügyi technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola: Környezetvédelmi technikus

Együttműködő partnereink

 • Hidrofilt Kft.
 • Aqua-Filt Víz- és Uszodatechnikai Kft.
 • Aqua-Four Víztechnikai Kft.
 • Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.
 • MOL Csoport vállalatai
 • K+F kapcsolatok
 • egyéb szakmai együttműködések

Letölthető tartalom:

Gépészmérnöki (BSc)
Alapképzés

Kiknek ajánljuk?

 • azoknak, akik érdeklődnek a gépek és egyéb gépészeti berendezések, szerkezetek iránt
 • szívesen foglalkoznak a gyártási és egyéb technológiai folyamatokkal
 • szeretnének a gép és technológia tervezésével megismerkedni és választott szakmájuk kutatásába bekapcsolódni

A gépészmérnök szakos hallgatók az elméleti alapokon túl laboratóriumi mérésekkel, számítógéppel segített tervezéssel, adatfeldolgozással ismerkednek meg. A hallgatók a második év végén választhatják a logisztikai szakirányt, amelyben speciális tantárgyakat tanulnak.

gepesz

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

A gépészmérnök végzettségű hallgatók a legkeresettebb diplomások közé tartoznak. Elhelyezkedési lehetőségeik a gazdasági élet termelő, szolgáltató és szakirányítási területein határtalanok, dolgozhatnak akár világszínvonalú cégek munkatársaként is.

Képzési formák: ALA, ALK*
A képzés időtartama: 7 félév

A PEN-en minden jogosult hallgatónak biztosítunk kollégiumi elhelyezést!

Felvételi tárgyak: az alábbi tárgyak közül kettőt kell választani : matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy.

Képzési napok levelezőn: péntek, szombat

Letölthető tartalom:

*ALA – Alap, levelező, Államilag támogatott

*ALK – Alap, levelező, költségtérítéses

Mérnökinformatikus (BSc) – DUÁLISAN IS
Alapképzés

Kiknek ajánljuk?


Akik szeretik az informatika elméleti világát, ugyanakkor olyan gyakorlatias, használható tudásra is vágynak, amely a versenyszférában is ütőképessé teszi őket. Érdeklődnek a számítógépes hálózatok tervezése, felépítése és működtetése iránt, valamint szívesen részesei lenének a jövő informatikájának a mesterséges intelligencia, a robotika és professzionális webes kommunikáció működésének elsajátításával.

Az ismeretek, amiket megszerezhetsz:

 •  a műszaki informatikai rendszerek
 • információs infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások
 • ezek adat- és programrendszereinek kidolgozásához, fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez szükséges informatikai és számítástechnikai ismeretek

A kompetenciák, amikre szert teszel:

 • a szakmához szükséges műszaki intelligencia
 • természettudományi, műszaki tudományi jártasságok
 • környezetvédelmi ismeretek
 • angol nyelvi kompetencia
 • általános műveltség

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

 • a kis- és nagyvállalatoknál
 • a multinacionális cégeknél
 • a közigazgatási és állami szférában

Lehetsz számítógépes hálózatot megtervező és kivitelező mérnök informatikus, szoftverfejlesztő, adatbázis-fejlesztő, webfejlesztő, vállalatirányítási- és rendszergazdai tevékenységet végző informatikus.

Képzési formák: ANA, ANK*
A képzés időtartama: 7 félév

A PEN-en minden jogosult hallgatónak biztosítunk kollégiumi elhelyezést!

Felvételi tárgyak: az alábbi tárgyak közül kettőt kell választani – matematika és fizika vagy informatika

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Dráva Völgye Technikum és Gimnázium: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Kaposvári Szakképzési Centrum – Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Kaposvári Szakképzési Centrum – Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium: Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Kaposvári Szakképzési Centrum – Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum: Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Nagykanizsai Szakképzési Centrum – Zsigmondy Vilmos Technikum: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Mathiász János Technikum és Gimnázium:

 • Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
 • Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Vas megyei Szakképzési Centrum – III. Béla Technikum és Gimnázium: Ipari informatikai technikus

Veszprémi Szakképzési Centrum – Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Veszprémi Szakképzési Centrum – Öveges József Technikum és Kollégium:

 • Ipari informatikai technikus
 • Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Letölthető tartalom:

*ANA – Alap, nappali, Államilag támogatott

*ANK – Alap, nappali, költségtérítéses

Üzemmérnök-informatikus (BProf) – DUÁLISAN IS
Alapképzés

Kiknek ajánljuk?

 • azoknak, akik azonnal használható gyakorlati tudást szeretnének
 • nem tervezik a tanulmányaik MSc szinten való folytatását.
 • szeretnének megtanulni programozni, hálózatokat konfigurálni, adatbázisokat használni, de a tervezési feladatok már nem tartoznak az érdeklődési körükbe

A szak egy főiskolai szintű üzemmérnök jellegű képzést valósít meg, amely gyakorlatorientált ismereteket nyújt. Az elméleti alapozásra csak annyiban fókuszál, amennyiben ez az alkalmazások megértéséhez szükséges. A képzés azt a hiányt pótolja, amely az oktatási rendszerben a középfokú informatikus és a magas szintű szoftver- és rendszerfejlesztői feladatok között van.

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

Egy diplomával rendelkező informatikus szinte bármilyen informatikai pozícióban el tud helyezkedni. Az üzemmérnök-informatikusok elsősorban informatikai rendszerek üzemeltetési, alapfokú programozói, webfejlesztői munkakörökbe tudnak elhelyezkedni.

Képzési formák: ANA, ANK, ALA, ALK*
A képzés időtartama: 6 félév

A PEN-en minden jogosult hallgatónak biztosítunk kollégiumi elhelyezést!

Felvételi tárgyak: az alábbi tárgyak közül kettőt kell választani : matematika és fizika v. informatika

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Dráva Völgye Technikum és Gimnázium: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Kaposvári Szakképzési Centrum – Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Kaposvári Szakképzési Centrum – Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium: Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Kaposvári Szakképzési Centrum – Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum: Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Nagykanizsai Szakképzési Centrum – Zsigmondy Vilmos Technikum: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Mathiász János Technikum és Gimnázium:

 • Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
 • Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Vas megyei Szakképzési Centrum – III. Béla Technikum és Gimnázium: Ipari informatikai technikus

Veszprémi Szakképzési Centrum – Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Veszprémi Szakképzési Centrum – Öveges József Technikum és Kollégium:

 • Ipari informatikai technikus
 • Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Szeretnéd felmérni jelenlegi tudásodat?

Az alábbi linken megteheted: Ismeretek előzetes ellenőrzése

Letölthető tartalom:

*ALA – Alap, levelező, Államilag támogatott

*ALK – Alap, levelező, költségtérítéses

*ANA – Alap, nappali, Államilag támogatott

*ANK – Alap, nappali, költségtérítéses