Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Vízügyi üzemeltetési mérnök (Bsc) – DUÁLISAN IS
Alapképzés

Kiknek ajánljuk?

A szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik a területi, a települési vízgazdálkodás, vízügyi területek iránt érdeklődnek. A képzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek vízügyi, vízgazdálkodási területen mérnöki-üzembehelyezési, üzemeltetési feladatok ellátására, üzemeltetői jogosultság birtokában a megfelelő mérnöki szakterületen vízügyi létesítmények beüzemelési és üzemeltetési feladatainak végzésére. Széleskörű ipari kapcsolatainknak köszönhetően hallgatóink gyakorlatorientált képzés keretében saját maguk által elvégzett feladatok révén már a képzési évek alatt szakmai tapasztalatot szerezhetnek.

Szak megnevezése: Vízügyi üzemeltetési mérnök
A szakért felelős intézet: Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ

Elérhetőségek:

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 18.

+36 93 502927
galambos.ildiko@sooswrc.hu

Képzési formák a szakon:

Felvételi tárgyak a szakon

       Matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belülli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

A képzés célja vízügyi üzemeltetési mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi és mérnöki ismeretek birtokában rendelkeznek azon szakirányú ismeretekkel, amelyek segítségével képesek megoldani a gyakorlatban a vízügyi területen jelentkező üzemeltetési, irányítási feladatokat. E cél érdekében a szakmai ismereteken kívül megfelelő tájékozottsággal kell rendelkezniük a gazdasági és humán ismeretek terén is.

A képzésről

A vízügyi üzemeltetési mérnök szakos hallgatók 6 féléves képzés során – az elméleti alapokon túlmenően – a képzés gyakorlatorientáltságának köszönhetően a második félévtől kezdődően olyan tárgyakat tanulnak, melyek a vízipar területén a mindennapi rutin feladatok ellátásához megfelelő ismereteket biztosítanak. A hallgatók a negyedik félévben specializációt választanak, amelynek keretében speciális tantárgyakat tanulnak. Lehetőség nyílik olyan ipari partnereknél a szakmai gyakorlat elvégzésére, ahol nagy szakmai tudással és jelentős gyakorlati tapasztalattal gazdagodhatnak a hallgatók.

Választható specializációk:

Környezeti analitika, méréstechnika és monitoring

A környezeti analitika, méréstechnika és monitoring specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek irányítani és ellenőrizni a vízi létesítmények működtetését, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. Képesek a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására, valamint a vízbeszerzési eljárások és a korszerű vízkezelési eljárások működtetésére.

Biotechnológia és innováció 

A biotechnológia és innováció specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik ismerik az enzimes eljárások alapösszefüggéseit, amelyek lehetővé teszik a probléma vagy helyzet minél pontosabb azonosítását, és a saját vagy más szakterület képviselőivel való kommunikációt. Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Vízminőség- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás és kárelhárítás

A vízminőség- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás és kárelhárítás specializáción olyan szakemberek képzése a cél, akik ismerik a szakterületen alkalmazott szerkezeti anyagokat és alkalmazásuk feltételeit. Képesek a vonatkozó hazai és európai szakmai, környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szabályozás hatékony alkalmazására.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Hagyományok

Nagykanizsán több évtizedes múltra visszatekintő, vízkezelésben és víztisztításban jártas szakemberek, vállalatok találhatók. A 2014-ben alapított Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ egyik fő célja, hogy összekötő hidat képezzen az ipar és a tudomány között. Ennek egyik lépése a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Víz- és szennyvízkezelés az iparban c. nemzetközi konferencia, ahol a szak hallgatóinak is lehetőségük nyílik bemutatni legújabb kutatási, fejlesztési eredményeiket.

Tárgyelfogadás lehetősége:

Ha a következő középiskolák felsorolt képzéseire jársz, akkor Egyetemi Központunk a megszerzett ismeretek egy részét ezen a szakon beszámítja a felsőfokú tanulmányaidba, azaz 20-30 kreditnyi tárgyat el tudsz fogadtatni. A részletekről érdeklődj a középiskoládban vagy nálunk.

Kaposvári Szakképzési Centrum – Lamping József Technikum és Szakképző Iskola: Vízügyi technikus

Siófoki Szakképzési Centrum – Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola: Környezetvédelmi technikus

Együttműködő partnereink

Letölthető tartalom: