Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök (MSc)Mesterképzés

A képzés célja

Olyan körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnökök képzése, akik rendelkeznek a körforgásos gazdaság általános és specifikus jellemzőinek ismeretivel. Ismerik a körforgásos víz- és hulladékgazdálkodással, valamint a körforgásos megújuló energiagazdálkodással kapcsolatos elméleteket és gyakorlatokat, ezáltal képesek az összefüggések feltárására. Ismerik a jogszabályi környezetet, és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos előírásokat. Rendelkeznek környezettechnológiai rendszerek tervezésének ismeretével. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 A szak sajátosságai: nappali (angol nyelven) és levelező (magyar nyelven) tagozatos mesterképzés, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 3 félév

Diploma megnevezése: okleveles körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök (MSc in desing and development engineer for a circular economy)

Választható specializációk:

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

A lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra való áttérés minden iparágat érint. A körforgásos gazdasági modellről megszerzett készségek egyike azon területeknek, ahol az ipar jelentős munkaerőhiánnyal küzd, így e speciális tudással bármely iparágban vezető pozíciót szerezhet

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a mesterszakra?

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetmérnöki alapképzési szak

Kreditelismerés folyamata

A kreditelismerési kérelem egy levél a hallgató részéről, amiben kéri a kreditelismerési eljárás lefolytatását,
melyhez mellékelni kell az oklevél mellékletét (tantárgy lista)+tantárgyak tematikáját (dokumentum csatolva).
Ezt az egyetemre kell elküldeni, arra az email címre, amit majd megkap a felvi.hu-n történő jelentkezést követően.
A kapcsolatfelvétel után a jelentkezőt mindenről tájékoztatni fogjuk.

Letölthető tartalmak:

Körforgásos Gazdaság Menedzsment (MSc)
Mesterképzés

A képzés célja

Olyan magasfokú menedzsment elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező szakemberek pályára állítása, akik birtokában vannak a körforgásos gazdasági modellhez kapcsolódó elméleti ismereteknek is, valamint rendelkeznek a körforgásos gazdaság elérését célzó gyakorlati problémamegoldás és az innovatív, rendszerszemléletű gondolkodás képességével. Ismerik az erőforrás hatékonyság növeléséhez kapcsolódó elméleteket és gyakorlatokat, ezáltal képesek az anyag és energiatakarékos rendszerek összefüggéseinek feltárására. Képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására. A megszerzett magas szintű ismereteik birtokában alkalmasak a szakterülethez kapcsolódó feladatok irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szak sajátosságai: nappali alapképzés angol nyelven, levelező tagozaton magyar nyelven, államilag támogatott és költségtérítéses formában

A képzés időtartama: 3 félév

Diploma megnevezése: Okleveles körforgásos gazdaság menedzser (MA in Circular Economy Management)

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?

A lineáris gazdaságról a körforgásos szemléletre való áttérés nemcsak technológiai kérdéseket vet fel, hanem a rendszerek szervezésével és működtetésével kapcsolatos irányítási feladatokat is megújítja. Ezzel a speciális tudással bármely iparágban vezető pozíciót szerezhet.

  • kis- és középvállalkozások
  • multinacionális cégek
  • közszféra
  • szolgáltatói szektor
  • tanácsadó cégek

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a mesterszakra?

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

  • természettudományi ismeretek (matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia): 10 kredit
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, vállalati gazdaságtan, vezetés-szervezés, projektmenedzsment, kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek, pénzügy, logisztika, számvitel, statisztika, EU ismeretek, emberi erőforrásgazdálkodás, marketing): 45 kredit
  • informatikai ismeretek (számítástechnika, információs rendszerek): 5 kredit

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Gazdálkodás és menedzsment (BA); Műszaki menedzser (BSc) alapképzési szak(ok).

Letölthető tartalmak: