Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

„Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj támogatás szabályairól szóló 3/2016 (II.3.) önkormányzati rendelete alapján a Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban tanulmányokat folytató, a Nagykanizsai és a Letenyei Járás területén állandó lakcímmel rendelkező hallgatók részére.

🧒👧 Pályázók köre: A Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban mérnökinformatikus -, vízügyi üzemeltetési mérnök, illetve turizmus- vendéglátás szakon az első diploma megszerzése érdekében BSc képzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató, a Nagykanizsai és a Letenyei Járás területén állandó lakcímmel rendelkező, a 2023/24-es tanév II. félévében I.-II.-III.-IV. éves hallgatók.

👛 A felsőoktatási ösztöndíj havi összege: 20 000 Ft.

A felsőoktatási ösztöndíj egy tanulmányi félévre, a II. félév esetén február 1.- június 30. közötti 5 hónapra szól, folyósítására egy összegben kerül sor.

🧒👧 A jogosultság feltétele: A „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj (továbbiakban: felsőoktatási ösztöndíj) támogatásban minden félévben évfolyamonként 20 hallgató részesülhet, aki a Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központban az első diploma megszerzése érdekében BSc képzésben nappali tagozaton mérnökinformatikus -, turizmus – vendéglátás, vagy vízügyi üzemeltetési mérnök alapszakon folytat tanulmányokat, továbbá a három alapszakot együttesen vizsgálva az a 20 legmagasabb tanulmányi átlagot elért hallgató, akinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3,00.

🧾 A pályázat benyújtásának módja: A pályázati dokumentációt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

🧾 Pályázati dokumentáció részei:

🔹 Kérelem a „Nagykanizsa fejlődéséért” felsőoktatási ösztöndíj igényléséhez (letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról)

🔹 hallgatói jogviszony igazolás

🔹 az előző félévről a lezárt leckekönyv másolata, vagy az azzal egyenértékű azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példánya

📆 Beadási határidő: 2024. március 01.

☎ A pályázatról további információ kérhető személyesen vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Pőczéné Faics Gabriella 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 20/849-2442).

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és szöveg

Az összes reakció:

11