Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Körforgásos Gazdaság

Bevezetés a körforgásos gazdaságba

A körforgásos modell a szervezeti működésben

Kinek ajánljuk?

A képzés célja a vállalati, intézményi döntéshozók számára a körforgásos gazdasági modellhez kapcsolódó tudás megalapozása. A kurzus komplex módon foglalja össze a napjainkban formálódó témakör legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit.

A XXI. századi technológiai megoldások és az elméleti tudás összeadása a fenntarthatóság szerteágazó gondolatkörének gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjainak együttes érvényesítését teszi lehetővé a piaci szereplők számára. Ehhez a feladathoz biztosít áttekinthető és jól értelmezhető keretrendszert a körforgásos gazdasági modell.

Terjedelem, óraszám:

3×5 óra

Képzés formája:

online és személyes konzultáció

Képzés időpontjai:

Jelentkezési határidő:

A képzés ára:

Jelentkezés:

További információ:

pr@pen.uni-pannon.hu

Az oktatókról:

Mezőfi Nóra

tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet

Doktori kutatásában a fenntarthatóság és körforgásos gazdasági modellváltás lehetőségeit és kihívásait vizsgálja a vállalati, azon belül kis-és középvállalati szektorban. Egyetemi tevékenysége mellett vállalkozásfejlesztési tanácsadással foglalkozik, szintén a kkv szektorban.

Dr. Németh Kornél

egyetemi docens, intézetigazgató

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet

Kutatásai fókuszában a fenntarthatóság széles körű értelmezése, a körforgásos gazdaság, az ökoinnováció áll, különös tekintettel a vidéki régiókra, városokra, a kisebb települések szerepére, napjaink kihívásaira adott válaszokra összpontosítva. Munkáiban feltárja a társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők komplex kapcsolatát, szem előtt tartva a helyi érdekeket és értékeket.

Informatika

Az informatika alapjai a vállalati struktúrában (Ipar 4.0)

A képzéssorozat célja, hogy bemutassa a negyedik ipari forradalom koncepcióját, megismertesse elvi struktúráját, előnyeit, működési feltételeit, és tisztázza a témához kapcsolódó fogalmakat. Az informatikai modulok célja a webfejlesztés és az alapvető programozási nyelvek megismertetése, az adatgyűjtés és -megjelenítés, illetve az ipari teljesítményszámítás alapvető fogalmainak, gyakorlati hasznosíthatóságának felismertetése.

A képzés tananyagegységenként (modulonként) is elvégezhető azzal, hogy az egyes modulok elvégzésének feltétele (bemeneti követelménye) lehet egy másik modul elvégzése. Ebben az esetben a képzés neve a tananyagegység neve, óraszáma a tananyagegység óraszáma.


A modulok

1. modul: Az Ipar 4.0 alapjai

A kurzus komplex módon mutatja be a negyedik ipari forradalom koncepcióját, előnyeit, működési feltételeit, és tisztázza a kapcsolódó fogalmakat. A képzés célja a vállalati menedzsment szakmai ismereteinek bővítése a témában.

Óraszám: 8 óra

Bemeneteli követelmény: nincs

Képzés formája: online konzultáció

2. modul: Web-alapok/HTML-alapok

Mai világunk egyik legfontosabb területe a WWW, a World Wide Web azaz a világháló. Ez a kurzus megalapozza a HTML nyelv használatát, amelynek segítségével statikus weboldalakat szerkeszthet a világhálón.

Óraszám: 16 óra

Bemeneteli követelmény: nincs

Képzés formája: online konzultáció

3. modul: jQuery alapok

A világhálón megtalálgató weboldalak sokat fejlődtek az elmúlt években. Az egyik legfontosabb programozási nyelv, amely támogatja ezeket az oldalakat a jQuery. Ez a kurzus megismertet ennek a programozási nyelvnek a strukturális felépítésével, alapszintű használatával és a HTML technológiával való kapcsolatával. A kurzus épít a HTML nyelvre, így csak azoknak ajánljuk, akik azt legalább alapszinten már ismerik és használni is tudják.

Óraszám: 8 óra

Bemeneteli követelmény: 2. modul elvégzése

Képzés formája: online konzultáció

4. modul: PHP alapok

A weboldalak fejlesztése az egyik legdinamikusabb informatikai ágazat. A PHP az egyik legelső és egyben legfontosabb programozási nyelv, amely támogatja ezeket a folyamatokat. Ez a kurzus bepillantást enged ennek a programozási nyelvnek a strukturális felépítésébe, alapszintű használatába és a HTML technológiával való kapcsolatába. A tanfolyam épít a HTML nyelvre, így csak azoknak ajánljuk, akik már ismerik ezt a nyelvet.

Óraszám: 8 óra

emeneteli követelmény: 2. modul elvégzése

Képzés formája: online konzultáció

5. modul: Python alapok

A Python napjaink egyik legnépszerűbb programozási nyelve. Részben a népszerűségéből is fakad, hogy nagyszámú előre megírt osztály érhető el hozzá, amelyek segítségével viszonylag gyorsan fejleszthetünk hatékony programokat olyan speciális területeken is, mint a képfeldolgozás, adatbányászat, vagy a robotika. Ez a kurzus bepillantást enged ennek a programozási nyelvnek a strukturális felépítésébe, valamint alapszintű használatába.

Óraszám: 8 óra

Bemeneteli követelmény: nincs

Képzés formája: online konzultáció

6. modul: Adatelemzés (adatgyűjtés és -megjelenítés)

Az adatelemzés egy népszerű és megkerülhetetlen terület, amellyel felgyorsíthatjuk és megkönnyíthetjük az életünket. A kurzus megmutatja, hogy a Python programozási nyelv segítségével hogyan lehet strukturáltan legyűjteni adatokat a világhálóról, és a rendelkezésünkre álló információkat felhasználva hogyan tudunk programkódból ábrákat, kimutatásokat létrehozni.

A képzés épít a Python nyelvre, így csak azoknak ajánljuk, aki legalább alapszinten már ismerik és használni is tudják.

Óraszám: 8 óra

Bemeneti követelmény: 5. modul elvégzése

Képzés formája: online konzultáció

7. modul: Ipari teljesítmény számítás

Az iparban fontos, hogy egyértelműen mérni tudjuk a termelés hatékonyságát. Ez a kurzus bevezeti a szükséges fogalmakat, és gyakorlati példákon keresztül bemutatja a különböző gyártási megoldásokhoz tartozó mérési metódusokat és azok jelentését.

Óraszám: 4 óra

Bemeneti követelmény: 3, 4, 5, 6. modulok elvégzése

Képzés formája: online konzultáció


A képzésről

A képzéssorozat tervezett kezdő időpontja: 2024. május közepe

A képzés díjai:

16 órás modul díja: 35.000.- Ft (27.559.- Ft+ÁFA)

8 órás modul díja: 17.600.- Ft (13.858.- Ft+ÁFA)

4 órás modul díja: 8.800.- Ft (6.929.- Ft+ÁFA)

A teljes képzéssorozat (60 óra) megvásárlása esetén a díj 15%-os kedvezménnyel: 112.000.- Ft (88.189.- Ft+ÁFA)

A képzést a résztvevők igényeihez rugalmasan alkalmazkodva online szervezzük meg.

Jelentkezési határidő: 2023. április 30.

Jelentkezés

Oktatók

Dr. Jaskó Szilárd

tanszékvezető egyetemi docens, okleveles mérnök-informatikus, PhD

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Informatikai Tanszék

Szerteágazó oktatói és kutatói tapasztalattal rendelkezik az informatika területén. Kutatói tevékenysége elsősorban az adaptív intelligens rendszerekhez, a szenzorhálózatokhoz és az Ipar 4.0, illetve 5.0 területéhez kapcsolódik.

Dr. Holczinger Tibor

egyetemi docens

Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, Alkalmazott Informatikai Tanszék
Már több, mint 20 éve oktat informatikai tárgyakat, elsősorban programozással kapcsolatos témákban. Kutatási tevékenysége elsősorban a termelő folyamatok ütemezése, figyelembe véve az Ipar 4.0 igényeit, mint például a valós idejű optimalizálás.

Sziva Barnabás

mesteroktató

További információ:

pr@pen.uni-pannon.hu