Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

Kutatás- a jövő horizontja

Pályázatok
A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ oktatói és kollégái folyamatosan részt vesznek különböző pályázatokban és projektekben. Ezek egy része kifejezetten az infrastruktúra fejlesztésére irányul, hogy minél jobb és korszerűbb feltételeket tudjunk biztosítani hallgatóinknak.
Önálló pályázati tevékenységünk mellett oktatóink aktívan bekapcsolódnak az egyetem Műszaki Informatikai- és Gazdaságtudományi Karán folytatott kutatásokba is.
Fontosnak tartjuk a szomszédos országokkal történő szakmai kapcsolatok kialakítását, így számos határon átívelő pályázatban is részt veszünk.

Rendezvények
Az Egyetemi Központunk több országos jelentőségű rendezvény helyszíne. A Pannon Tudományos Nap, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) két dunántúli bizottságának kutatóit vonultatja fel.
A Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia, amely e két terület mindig aktuális és érdekes témáival foglalkozik.
A Pannon Egyetem Soós Ernő Kutatóközpontja és a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány szervezi a Víz- és szennyvízkezelés az iparban nemzetközi tudományos konferenciát, melynek célja, hogy a víz- és szennyvízkezelés területén létrejött legújabb hazai és nemzetközi eredményeket a szakértő közönség számára hozzáférhetővé tegye.

Kutatások:
Alkalmazott Informatikai Tanszék
A Pannon Egyetem Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központjában működő Alkalmazott Informatikai Tanszék szoros szakmai kapcsolatban áll az anyaintézménynél működő Műszaki Informatikai Karral mind oktatási, mind kutatási, mind pályázati tevékenységek területén. A tanszék munkatársainak bevonásával megalakításra került az Ipari Informatikai Kutató Műhely, amelynek elsődleges feladata az Ipar 4.0 területén fellépő informatikai problémák vizsgálata. Ebbe bele tartozik többek között a teljes vagy részleges automatizálás bevezetésének és működtetésének feladata is.
A kutatási és fejlesztési feladatok elvégzéséhez egy folyamatosan fejlesztés alatt álló laboratórium is épül, amely alkalmas az ipari folyamatok modellezésére. A laboratórium elsődleges feladata a gyártást támogató informatikai rendszerek megtervezésének, megvalósításának és működtetésének támogatása. 
A mai modern ipari folyamatok végrehajtása során rengeteg információ keletkezik, amelyek tárolása és feldolgozása komoly informatikai kihívást jelent. Fontos azonban észrevenni, hogy az összegyűjtött adatok új lehetőségeket nyitnak a rendszerek hatékonyságának növelése területén, amelyek segítségével lehetségessé válik számos újgenerációs optimalizációs, rugalmasságnövelő és intelligens automatizálási technika bevezetése. A nem kizárólag informatikai jellegű problémák megoldása különböző partner szervezetek segítségével történik, jó kapcsolatot ápolunk többek között adatgyűjtéssel,      automatizálással, robotizációval, gyártó rendszerek építésével foglalkozó cégekkel. Így az érdeklődő vállalatoknak az alábbi területeken tudunk szakmai támogatást nyújtani:

Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet
Az Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet az Egyetem Gazdaságtudományi Karának szakmai gondozásában végez oktatási, kutatási tevékenységet, különös tekintettel az egyre dinamikusabban változó üzleti környezethez való alkalmazkodás és innováció terén.. 
Az Intézet munkatársai széleskörű szaktudással rendelkeznek a gazdaság- és társadalomtudományok területén. Az Intézet kiemelt céljai közé tartozik a Kampuszon összpontosuló szellemi tőke gyakorlati hasznosítása. Az Intézet munkatársai hisznek abban, hogy egy üzleti vállalkozás számára a versenyelőny megszerzése és megtartása csak a folyamatos szervezeti tanuláson keresztül, a változó környezethez való alkalmazkodással biztosítható. A szervezeti egység szakmai kompetenciái a teljesség igénye nélkül az alábbi területekre terjednek ki:

Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ
A Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ különleges szerepet tölt be mind az ipar, mind az oktatás területén, mivel 2014-es létrehozásával egy egyedülálló tudásközpont jött létre Nagykanizsán a víztisztítás, vízkezelés területén mind kutatás-fejlesztési, mind oktatási oldalon.
A Kutatóközpont munkáját nemzetközi ipari szakértői hálózat támogatja. A Központ munkatársai különböző területek szakértői (vegyész, biológus, hidrobiológus, környezetmérnök, geográfus, hidrogeológus mérnök), ezáltal szerteágazó tudás biztosítja a Kutatóközpont széles látókörét.
A fő kutatási területek közé tartozik a vízkezelés, az ipari víz előkészítés és a hulladékvíz kezelés fenntartható technológiai megoldásokkal. További fő kutatási irány a vizek mikroszennyezőinek minőségi és mennyiségi feltérképezésére, ezekre vonatkozóan eltávolítási technológiák keresése. Kutatott terület a vízvisszaforgatási megoldások, például a termálvizek elfolyó szennyvizének újrahasznosítása is.
Egyedi céges igények esetén a Kutatóközpont vállalja vízkezeléssel, új technológiai eljárásokkal, analitikai módszerekkel, biológiai vagy mikrobiológiai kérdésekkel stb. kapcsolatban a cégek igényei szerint összeállított előadás vagy komplex oktatási program megtartását magyar vagy angol nyelven. 
A Kutató-Fejlesztő Központ saját, jól felszerelt laboratóriummal rendelkezik, amely a következő vizsgálatok elvégzésére ad lehetőséget: …..
Az ipari szereplők számára az alábbi szakmai támogatásokat tudjuk nyújtani:

 Megújuló Energiaforrások Kutatócsoport (MEFK)

A Megújuló Energiaforrások Kutatócsoport (MEFK) elsődleges kutatási területe a megújuló energiaforrások és az energiatárolás. Az MEFK széleskörű hazai és nemzetközi ipari kapcsolatokkal rendelkezik, és jó kapcsolatokat ápol a villamos iparág összes magyarországi nagyvállalatával.

A csoport munkatársainak kutatási tevékenysége egyrészt a megújuló energiaforrásokra, különös tekintettel a PV (fotovoltaikus) technológiákra, biomasszára, valamint az időjárásfüggő megújuló energiahordozók és az energiatárolás kapcsolatára koncentrál. Másrészt a villamos energia rendszerek fenntarthatóságát modellezik, rendszerszabályozási szimulációkat végeznek, az energiatárolással és a hagyományos hálózatfejlesztéssel kapcsolatos összehasonlító elemzéseket készítenek. További fontos kutatási tématerületük a különféle megújuló technológiák elterjedésével, illetve terjedésük gátjaival kapcsolatos ok-okozati összefüggések feltárása széleskörű statisztikai elemzésekkel, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és szociális mutatók felhasználásával.

A kutatócsoport mintegy 1000 m2 területű PV (napelem) mérőállomással rendelkezik, ahol lehetőség van a különféle technológiák összehasonlítására és tesztelésére, a napkövetés pontosságának vizsgálatára, hőmodell készítésére és besugárzási mérésekre. A kutatócsoport munkatársai vizsgálják többek között: