Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

PHCC

Ausztria Magyarország határon átnyúló együttműködés 2007-2013 benyújtandó pályázat összefoglalója

Vezető partner: IG Passivhaus Steiermark/Burgenland
Teljes költségvetés: 500.000 EUR.

Magyarországi projektpartnerek: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, Zala Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány (ZMVA)

Szerepvállalás előzmény
Az Ausztriai vezető partnertől érkezett közvetett módon a megkeresés az egyetem felé, mivel a később ismertetett programra benyújtandó pályázat előkészítése során a korábban megkeresett lehetséges magyar partnerek nem kellő aktivitása miatt veszélyben érezték a pályázat sikerét.

Projekt összefoglaló
A CEEBEE (Center of Excellence für Energie optimiertes Bauen und Erneuerbare Energie) futó projekt során feltárták, hogy Ausztriában és Magyarországon is hiányoznak azok a szakemberek a kivitelezői oldalról, akik képesek jól megvalósítani a minősített tervezők által megtervezett passzív és +energiás épületeket.
A most előkészítés alatt álló projektnek a célja megteremteni minden olyan feltételt, ami szükséges ahhoz, hogy a megfelelő szakértelemmel rendelkező kivitelezésben jártas építőipari szegmenst képezzünk. Ennek érdekében a Damstadt-i Passzívház Intézet által kifejlesztett tananyag Ausztriai és Magyarországi adaptálása történne meg. Ennek a Magyarországi munkarészének végrehajtása és koordinálása nagy részben az egyetem végezné.
A projekt során megtörténne a német nyelvű tananyagnak a fordítása, lektorálása. Kialakításra kerülne a kanizsai kampuszon egy e-learning rendszer, ami támogatná a magyarnyelvű oktatást. Kiválasztásra kerülnének azok az elméleti és gyakorlati szakemberek, akik a program befejezését követően a projekt közvetett célcsoportját képező kivitelezési szakembereket (építésvezető, kőműves, szakmunkás) oktatnák. Ezek a kiválasztott szakemberek a képzés során elsajátítják azokat az ismereteket, amelyekkel jogosulttá vállnak a későbbi oktatásra. További feladat a képzés akkreditációs vizsgálata és a magyar jogrendbe való illesztése. A projekt fontos részét képezi a célcsoportok meghatározása és egy átfogó médiakampány szervezése.

A projekt tervezett időtartama: 2011 július 1. -2012 december 31. (18 hónap)

A projekt weboldala: http://phcc.info