Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

I3CT

Horvát-magyar Területi Együttműködési Operatív Programra beadott pályázatok

Cím
Informatics, Innovation, Incubation & Crossborder Clustering (Informatika, Innováció, Inkubáció&Határon átnyúló klaszter) I3

A páláyzat fő célja
A projekt célja egy olyan fenntartható üzleti környezet létrehozása, amely támogatja az ICT szektor innovációs potenciáljának létrehozását, felsőoktatási intézmények ICT klaszterek, fejlesztési és innovációs intézmények határon átnyúló együttműködésének kiépítésén keresztül. Sor kerül egy piackutatásra a határ menti térségben működő cégek innovációs potenciáljáról, K+F és oktatási intézmények kapacitásáról. Mélyinterjúk segítségével feltérképezésre kerülnek az innovációban érdekelt szereplők tervei, ötletei. A projekt része egy határon átnyúló ICT klaszter kialakítása, valamint közös oktatás és kapacitáskiépítés az innovációs menedzsment és ICT témakörökben.

Projekt összeg
415.000 EUR

Partnerek:
Pannon Novum Nonprofit Kft.
REDEA – Medimurje Fejlesztési Ügynökség
MEV – Muraközi Egyetem Informatikai Kara
PORA – Podravina és Prigorje Fejlesztési Ügynökség
MIT Cluster – Muraközi IT Klaszter
Pannon Egyetem

A porjekt weboldala: http://i3ct.net
A projekt oktatási oldala: http://i3ct.uni-pen.hu