Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

GINOP-5.3.5-18-218-00029 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

A fejlesztés fő célja a járműipari szereplők digitális átalakulása és munkaerőpiaci alkalmazkodóképességük fejlesztése. A pályázat fő célkitűzése megvizsgálni, hogy a digitális transzformáció hogyan hat a járműiparban dolgozó munkavállalók munkaerőpiaci helyzetére, célja feltárni és meghatározni, hogy a digitális forradalom milyen hatást fejt ki a járműiparban dolgozók munkaerőpiaci státuszára, hogyan tudnak hatékonyan reagálni a digitalizáció által elindított gazdasági, társadalmi változásra. Továbbá vizsgálja a járműiparban működő munkáltatók digitális felkészültségét, mely magában foglalja a munkavállalók digitális kompetencia felmérését, valamint célja egyéb soft skill kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos munkavállalói tanácsadás nyújtása, mint IPAR 4.0 szemléletformálás, projektmenedzsment szemléletformálás, vezetői kompetenciák fejlesztésére irányuló tanácsadás. A pályázat alcélja megvizsgálni, hogy a digitális transzformáció milyen hatást gyakorol a foglalkoztatásra, milyen atipikus foglalkoztatásra van lehetőség, és milyen potenciál rejlik a munkaerő átcsoportosításban, megvizsgálja, hogy a tradicionális szervezeti struktúrákra, tradicionális munkáltatói szerepekre hogyan hat a digitalizáció. Feltárja, hogy a munka jövőjét érintő munkaerőpiaci változásokkal összefüggésben az oktatási rendszernek mire és hogyan szükséges reagálnia a munka jövőjét érintő változások kapcsán, különös tekintettel az új készségekre.

Projekt időtartama: 24 hónap

Projekt összköltsége: 50 000 000 Ft

Támogatás intezitása: 100%

Konzorciumvezető: Magyar Járműalkatrészgyártól Országos Szövetsége

Konzorciumi partnerek: Magyarok a Piacon Klub, Pannon Egyetem