Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

EFOP-3.6.1-16-2016-00015

A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében

A pályázat fő célja

A projekt legfontosabb célja annak elősegítése, hogy a Pannon Egyetem öt karán és kampuszain olyan kapacitásokat építsen ki, olyan tudásbázist fejlesszen és olyan kutatási folyamatokat alakítson ki, amely képessé teszi az intézményt a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.

A projekt szakmai megvalósítói célul tűzték ki a Pannon Egyetem társadalmi szerepvállalás mértékének növelését, a tudásnégyszög kiépítését és ezeken keresztül hatékony bekapcsolódást a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) megvalósításába.

A Pannon Egyetem a projektnek köszönhetően javítani képes a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerén, erősíteni tudja a kutatás-fejlesztési és innovációs területek fókuszait, növelni tudja az intézmény nemzetközi beágyazottságát, valamint kiterjesztheti tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, és tudásközvetítő szerepét.

A projektben a kutatási tevékenységekben résztvevő öt kar (Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatika Kar), a Nagykanizsai Kampusz, valamint a technológia-transzfer tevékenységeket összefogó Fejlesztési és Projektigazgatóság vesz részt. Az egyes szervezeti egységek által a projektben definiált feladatok szoros szinergiát alkotnak.

A projektben két fő területre integrálódnak az elvégzendő szakmai tevékenységek:

melyek vezetését az egyetem elismert szakemberei végzik.

A kutatás-fejlesztési főirány tekintetében kutatásaink főként az S3 stratégiában megjelenő „Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák”, a „Fenntartható környezet” és az „Agrár-innováció” ágazati prioritásokhoz, valamint az „IKT (infokommunikációs technológiák) és szolgáltatások” és a „Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet” horizontális prioritásokhoz kapcsolódnak. Az intelligens technológiák esetében a projektelemeink megjelennek a megvalósítás helyszínei szerinti megyei stratégiákban. A kutatási elemekhez kapcsolódóan a projektben megjelennek a tehetséggondozással (graduális és PhD hallgatói, fiatal kutatói szinteken), a publikációs tevékenységek támogatásával, ösztönző és értékelő rendszerek kialakításával, tudományos eredmények disszeminációjával, vendégoktatók kutatásba történő bevonásával kapcsolatos projektelemek.

A tudás és technológiatranszferrel kapcsolatos főirány esetében a megvalósítandó tevékenységek közé tervezzük a vállalkozások bevonását az oktatási és kutatási folyamatokba, a gazdasági partnerkörünk bővítését, nemzetközi együttműködések és kutatások előkészítését, az oktatói, kutatói kutatásmenedzsment folyamatok támogatását, K+F+I folyamatok és a kutatási portfóliók racionalizálását, a hallgatók vállalkozási aktivitásának növelését, a tudásnégyszög erősítését, az egyetem tudás- és technológia-transzfer folyamatainak erősítését.

A támogatás összege: 955.779.039,- Ft