Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

EFOP-3.4.3-16-2016-00009

A pályázat fő célja

A Pannon Egyetem pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Emberi Erőforrás Operatív Program, Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című pályázati felhívására. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, így az Egyetem az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásában 1.246.546.969 Ft összegű támogatásban részesült. A pályázati projekt 2017. július 1. és 2021. augusztus 31. között kerül megvalósításra.

A projekt megvalósításával a Pannon Egyetem célja, hogy a források hatékony felhasználásával és minőségi hasznosulásával hozzájáruljon a felsőoktatási részvétel (kiemelten a bennmaradás) javításához, saját képzési portfóliójához illeszkedően elérje a képzési szerkezet, az alkalmazott módszerek és a tartalom modernizálását, a munkaerő-piaci relevancia fokozását. A projekt deklarált célkitűzése továbbá a Pannon Egyetem külföldi hálózatosodási potenciáljának kiterjesztése. A hallgatók és oktatók digitális kompetenciájának fejlesztése. Megfelelő partneri kapcsolatai révén, telephelyein a felsőoktatási sporttevékenység további színesítése, a hallgatói részvétel növelése.

A projektelemeket a támogatható tevékenységekkel összhangban 4 főirányba és egy átfogó tevékenységbe rendezetten valósítjuk meg

  1. főirány – Felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások
  2. főirány – Oktatási Innováció
  3. főirány – Gazdasági igények beépítése / Nemzetköziesítés
  4. főirány – Pedagógiai fejlesztések / Kárpát-medencei tér fejlesztése

Átfogó tevékenység: Digitális készségek és Egészségnevelés fejlesztése.

A projekt főirányainak megvalósítása során elsődlegesen érintettek a jelenlegi és a jövőbeni hallgatók, akik számára tájékoztatókat, felkészítő és felzárkóztató kurzusokat szervezünk. Kiemelten fókuszálunk a hátrányos helyzetűekre. Az oktatók, és egyetemi munkatársak mellett a célok megvalósításába bevonjuk a gyakorlati szakembereket, ezáltal erősítve a gazdasági igények becsatornázását a Pannon Egyetem képzési tevékenységébe, szolgáltatási portfóliójába. A nemzetköziesítés keretében a jó gyakorlatok megismerésével hozzájárulunk a Kárpát-medencei tér fejlesztéséhez.

A pályázat során létrejövő minőségi fejlődésnek köszönhetően az Egyetem jelentős mértékben hozzájárul a vonzáskörzetében a szellemi potenciál erősödéséhez, munkaerő vonzó, és megtartási képességének növekedéséhez.

A támogatás összege: 1.246.546.969,- Ft