Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

2020-3.1.2-ZFR-KVG-2020-00006

A projekt átfogó célja, hogy egy műszaki- és környezetvédelmi szempontok szerint is életképes power-to-gas (P2G) technológia (berendezés) piaci megjelenését K+F+I tevékenységgel megalapozza és valós környezetben meg is valósítsa, ezzel támogassa a Nemzeti Energiastratégia 2030 megvalósítását. A power-to-gas technológia használatával az időjárásfüggő megújuló-alapú villamosenergia segítségével vízből és szén-dioxidból nagy tisztaságú metánt (szintetikus földgázt) állíthatunk elő. Ez a gáz a már létező földgázhálózatban tárolható és igény szerint, akár hónapokkal később is, a már meglevő eszközökkel (pl. gázmotorok, gázturbinák) visszaalakítható villamosenergiává. Mivel a földgáz hosszútávú tárolására már bevált technológiák vannak, így a power-to-gas technológia alapja lehet egy egyedülálló, kis tárolási veszteségű, nagy kapacitású szezonális energiatárolási metódusnak. A módszer emellett lehetőséget nyújtana alacsony metán-, de nagy széndioxid-tartalmú gázok (mint pl. biogáz, deponiagáz) feljavítására. Az így előállított gáz alkalmas lenne a földgáz helyettesítésére, így az importfüggőség csökkenthető lenne.

A projektben egy 100 kW bemenő teljesítményű egységet szeretnénk elkészíteni, ami a későbbiekben alapja lehetne egy mobil és moduláris (azaz tetszés szerinti széndioxid-forrásra helyezhető, szükség szerint több egység egymáshoz illesztésével akár több MW teljesítményt is elérő) sorozatgyártásra is alkalmas berendezésnek. Egy ilyen berendezés elterjedése segítséget nyújtana egyes fontos célok, mint pl. az üvegházhatású gázok kibocsájtásának csökkentése, a karbonsemleges villamosenergia- és hőtermelés hazai részarányának növekedését, a hálózati rugalmasság növelése, az ellátásbiztonság növelése és a földgáz importigény csökkentése, valamint a villamosenergia-termelésben fellépő szezonalitási hatások mérséklésében.

Projekt időtartama: 2021.01.01-2022.12.31.

Projekt összköltsége: 1 300 000 Ft

Kutatás típusa: K+F

Konzorciumvezető: Pannon Egyetem

Konzorciumi partnerek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.