Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

2020-1.1.6-JÖVŐ-2021-00007- Gasztroenterális vírusok terjedésének korai előrejelző- és tájékoztató rendszerének kidolgozása, szennyvíz alapú epidemiológiai megközelítéssel

Projekt leírás:

A projekt célja a Pannon Egyetem (Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központ) a Pécsi Tudományegyetem (Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Nemzeti Laboratórium), az ASSECO Central Europe Magyarország Zrt. és a MOL Nyrt. intellektuális és infrastrukturális hátterét kihasználva olyan monitoring rendszer kidolgozása, amely a gasztroenterális vírusok kommunális és kórházi szennyvízből történő kimutatását célozza. A szennyvíz alapú epidemiológiai megközelítésű (WBE=Wastewater-based Epidemiology) monitoring rendszer szükséges elemei a megfelelő mintavétel és mintaelőkészítés, a vírusok örökítőanyagának koncentrálása és specifikus mennyiségi meghatározása, valamint az eredmények központi információs rendszerben történő elérhetővé tétele. A biztonságos és reprezentatív mintavételezési eljárás kidolgozásáról és koordinálásáról a Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központ szennyvíztisztítással foglalkozó kutatói gondoskodnak. A Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központban rutinszerűen folyik a koronavírus-fertőzések megjelenésével a szennyvízből történő SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrálása. A kidolgozott mintavételi és mintaelőkészítési (koncentrálási) protokoll használható egyéb gasztroenterális vírusok (pl. Hepatitis A, E, Astrovírus, Rotavírus, Kalicivírus stb.) szennyvízből történő kimutatására is. A Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Nemzeti Laboratórium a víruskutatáshoz szorosan kapcsolódó feladata az ismert és új kórokozók mennyiségi kimutatása. Az Asseco CE Magyarország Zrt. több évtizedes múltra visszatekintő nagyvállalat, 54 ország meghatározó kórházi-informatikai szolgáltatója. Saját fejlesztésű termékeivel megfelelő szakmai informatikai hátteret biztosítanak a projektben szükséges mintakövetési rendszer és a kórházi információs platform illesztésével egyedülálló lehetőség kínálkozik a szennyvízből származó mérési eredmények, illetve a kórházi informatikai rendszerből származó adatok együttes értékelésére. Ez a projekt keretében kifejlesztett kollaboratív kórházi információs platform segítségével válik elérhetővé. A projekt multidiszciplináris megközelítése lehetővé teszi a különböző szakterületek (szoftverfejlesztés, virológia, víz-szennyvíz kezelés) kollaborációját, amely végső soron az egészségügyi ellátás javulását célozza. A nyomonkövetési rendszer tulajdonságaiból adódóan ez nem jelent majd extra adminisztrációs terheket az ellátás frontvonalában résztvevőknek, mint pl. központi rendszerbe való jelentési kötelezettség, hanem indirekt módon (a szennyvíz, mint mátrix közvetítésével) az egyes vírusok koncentrációjának nagyságrendjében bekövetkező változáson keresztül jelez. Az informatikai fejlesztések eredményeképpen megvalósuló mobilapplikációkkal támogatott intelligens mintavételi- és követési rendszer, a terepi mintavételtől a laboratóriumi előkészítő folyamatokon át a visszaérkező eredményekig egy áttekinthető, átfogó rendszerben fogja dokumentálni a minta útját. Az informatikai rendszer rugalmasan és a vizsgálati protokollokhoz, igények változásához alkalmazkodva paraméterezhető és bővíthető dokumentációs támogatást fog nyújtani. Ennek hátterében egy szabványos folyamatleíró rendszer áll, mely lehetővé teszi a rendszer rugalmas adaptálását a folyamatosan változó igényekhez, miközben a minőségbiztosítást is támogató eszköz szerepét is betölti. A kialakításra kerülő informatikai rendszer kapcsolódási felületet fog biztosítani a kórházi informatikai rendszerek (HIS-ek) részére az egészségügyi ellátás szervezéséhez, gyógyításhoz szükséges adatok átvételére, vagy folyamatos adatszolgáltatási monitorozó szolgáltatások igénybevételére. Az adatok interpretálását a kutatási téma során keletkezett eredmények megjelenítését térinformatikai eszközökkel támogatott szolgáltatások fogják támogatni. A monitoring rendszer eredményei prediktív értékűek az egyes betegségek várható, tömeges megjelenésére. Az eredmények egészségügyi intézményeken átívelő elérhetővé tétele lehetőséget ad arra, hogy az egészségügyi rendszer felkészüljön a megfelelő, ütőképes, gyors kórházi gyógymódok és protokollok életbe léptetésére, illetve megfelelő kapacitástervezésre. Ezáltal az információ terjedésének sebessége felveszi a versenyt a vírusok terjedésének sebességével. Ez a projekt keretében kifejlesztett kollaboratív kórházi információs platform segítségével elérhetővé válik.

Projekt időtartama: 2021.08.01-2024.07.31. 

Projekt összköltsége: 435 913 233 Ft 

Kutatás típusa: K+F 

Konzorciumvezető: Pannon Egyetem 

Konzorciumi partnerek: Pécsi Tudományegyetem, ASSECO Central Europe Magyarország Zrt.