Pannon Egyetem Nagykanizsa

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

HU EN
×

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00309 – Költséghatékony adszorbensek és vízszűrő töltetek kifejlesztése kockázatos gyógyszermaradványokra

A projekt célja új költséghatékony adszorbensek, ezen alapuló piacképes vízszűrő töltetek, kapcsolódó technológia és szolgáltatás-rendszer kifejlesztése a legkockázatosabb gyógyszerszármazékokra. Egy olyan, nemzetközi jelentőségű fejlesztés elvégzését és a keletkezett termékek hazai, valamint nemzetközi piacra vitelét célozzuk a projekt keretében, amelyben a kutatás-fejlesztésért felelős partnerek (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont-CSFK, Pannon Egyetem-PE) mellé az alapanyaggyártásért és a termékforgalmazásért felelős piaci szereplőként lép be a Hegykői Mezőgazdasági Zrt.
A munka során a legtöbb víztípusban, így az ivóvizekben is kimutatható, legkockázatosabb gyógyszerszármazékok adszorpciójának vizsgálata történik különböző költséghatékony és „zöld” adszorbenseken (elsősorban mezőgazdasági és takarmányozási melléktermékek, hulladékok, hasznosítatlan vagy nem megfelelően hasznosított termények, termékmaradványok). Ezek alapján adszorpciós anyagok, töltetek fejlesztését, majd különböző víztestekre, víztípusokra vonatkozó töltethasználati eljárásfejlesztéseket tervezünk a gyógyszerszármazékok eltávolítása céljából. 
Megcélzott víztípusok:
•    tisztított szennyvíz (ipari szennyvíztisztítók telepei, kommunális telepek, állattartó telepek)
•    felszíni víz, ezen belül öntözővíz, halászati célú vizek (halastavak)
•    ivóvíz célú vízkivételek (élelmiszeripar (Food&Beverage), „prémium” vízkitermelés)
A víztípusokhoz különböző piaci szegmensek tartoznak, amelyeket külön fejezetben értékelünk. 
A gyógyszerszármazékok mellett vizsgáljuk egyes más szerves és szervetlen szennyezők eltávolításainak hatékonyságát is (pl. mikroműanyagok, fémek, magas össz-só tartalom).

Szerződés típusa:támogatói okirat

Projekt időtartama: 2021.10.01-2025.09.30.

Projekt összköltsége: 1 195 277 660  Ft

Kutatás típusa: K+F

Konzorciumvezető: Hegykői Mezőgazdasági Zrt. 

Konzorciumi partnerek: Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Pannon Egyetem