Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ, Megújuló Energiaforrások Kutatócsoport

A Megújuló Energiaforrások Kutatócsoport elsődleges kutatási területe a megújuló energiaforrások és az energiatárolás. A Kutatócsoport széleskörű hazai és nemzetközi ipari kapcsolatokkal rendelkezik, és jó kapcsolatokat ápol a villamos iparág összes magyarországi nagyvállalatával.

Tovább
soos-energy
solar panel

A csoport szaktudása

A csoport munkatársainak kutatási tevékenysége egyrészt a megújuló energiaforrásokra, különös tekintettel a PV (fotovillamos) technológiákra, biomasszára, valamint az időjárásfüggő megújuló energiahordozók és az energiatárolás kapcsolatára koncentrál. Másrészt a villamos energia rendszerek fenntarthatóságát modellezik, rendszerszabályozási szimulációkat végeznek, az energiatárolással és a hagyományos hálózatfejlesztéssel kapcsolatos összehasonlító elemzéseket készítenek. További fontos kutatási tématerületük a különféle megújuló technológiák elterjedésével, illetve terjedésük gátjaival kapcsolatos ok-okozati összefüggések feltárása széleskörű statisztikai elemzésekkel, gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és szociális mutatók felhasználásával.

A kutatócsoport mintegy 1000 m2 területű PV (napelem) mérőállomással rendelkezik, ahol lehetőség van a különféle technológiák összehasonlítására és tesztelésére, a napkövetés pontosságának vizsgálatára, hőmodell készítésére és besugárzási mérésekre.

A kutatócsoport munkatársai vizsgálják többek között:

- A hűtés hatékonyságot
- A napkövetés pontosságát
- A kristályos és amorf napelemek árnyéktűrését
- A kétoldalú, a koncentrált fotovillamos (CPV) és a hajlékony napelemek alkalmazási területeit

Az elmúlt időszak kutatási során az MEFK számos, a gyakorlatban is hasznosítható eredményt ért el, amely a megújuló energia alkalmazásának gazdasági vetületeivel, a különféle alternatív energiaforrások felhasználásával, az alternatív energiaforrásokkal üzemelő energetikai rendszerekkel, technológiákkal és az energiatárolással foglalkozik.

Partnereink számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk

- Megújuló energiákat felhasználó és/vagy energiatároló rendszerek komplex tervezése
- Energiatárolással kapcsolatos modellezés
- Naperőművek telepítéséhez tervezett helyszín feltérképezése
- Napelemes rendszerek modul állapotának feltérképezése
- Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, a megfelelő technológia kiválasztása
- Energetikai rendszerek telepítésének méretezése, optimalizálása, tanácsadás
- Gazdasági számítások, OPEX / CAPEX kalkulációk
- Környezetgazdaságtani elemzések
- Környezettudatosság, CO2 megtakarítás nyomon követése
- Eltérő technológiák összehasonlítása, komplex esettanulmányok készítése, helyzetfeltáró SWOT elemzés

wind turbine